Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030: Đột phá để phát triển

09/07/2024 - 02:29 PM

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:  Đột phá để phát triển

Khu đô thị huyện Văn Giang là điểm nhấn nổi bật trong quá trình phát triển đô thị ở tỉnh Hưng Yên.

Theo đó mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 9,0%/năm giai đoạn 2021 - 2030. Cơ cấu kinh tế của Tỉnh đến năm 2030, nông nghiệp, thủy sản 3,6%; công nghiệp, xây dựng 64,1%; khu vực dịch vụ 25,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 6,9%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 12 - 13 tỷ USD. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 78 - 80%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50 - 55%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5% vào cuối năm 2025 và không còn hộ nghèo đến năm 2030. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường đạt 100%; 100% dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường...

Về tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Các hoạt động kinh tế, xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số. Các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”.

Để đột phá phát triển, đảm bảo đạt các mục tiêu trong Quy hoạch cũng đã chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Hưng Yên cần triền khai thực hiện trong thời gian tới như: Cải cách xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, toàn diện trên các mặt thể chế, chính sách. Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI) vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư theo định hướng chiến lược phát triển và quy hoạch của Tỉnh; thu hút các dự án đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư lớn, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng; công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải các bon thấp. Tập trung xây dựng, phát triển hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, hiện đại; hình thành các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ.

Phát triển các ngành dịch vụ mà Hưng Yên có thế mạnh và điều kiện phát triển, nhất là du lịch, vận tải, logistics, thương mại, khoa học - công nghệ, tài chính, ngân hàng, bất động sản, thông tin, truyền thông, giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi, nghỉ dưỡng,... Đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng sinh thái, văn hóa, thể thao, vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp. Xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành một trung tâm dịch vụ logistics, trung chuyển hàng hóa của vùng.

Cơ cấu lại, phát triển nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, sản xuất chuyên canh, quy mô lớn và giá trị gia tăng cao.

Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị... cùng với việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử và nền văn hiến Phố Hiến, con người Hưng Yên có năng lực, trình độ, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Hưng Yên cần triển khai các khâu đột phá chiến lược như: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Trong đó, tập trung đầu tư, phát triển các trục giao thông chính trên địa bàn Tỉnh kết nối với các đường cao tốc, quốc lộ; kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng; kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại của vùng. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực; tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số gắn với thu hút các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, phát triển, triển khai, ứng dụng khoa học, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn Tỉnh.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng đề ra phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của Tỉnh.

Có thể thấy, Hưng Yên với vị trí rất thuận lợi nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Hồng, có truyền thống cách mạng anh hùng cùng với đà phát triển hiện tại, Hưng Yên sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới như Quy hoạch là đột phá để phát triển với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành Tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước./.

PV


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top