Thái Bình - Quý I năm 2024, GRDP tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2023

05/04/2024 - 09:08 AM

Theo Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, quý I năm 2024, Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Thái Bình (giá so sánh 2010) ước tính đạt 15.526 tỷ đồng, tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2023, đứng thứ 9 vùng đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 34 cả nước. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.972 tỷ đồng, tăng 2,28% so với cùng kỳ, đóng góp 0,45 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 6.5600 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cùng kỳ, đóng góp 3,16 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng; trong đó: ngành công nghiệp tăng 10,01% (đóng góp 2,85 điểm phần trăm), ngành xây dựng tăng 2,39%. Khu vực dịch vụ ước đạt 4.960 tỷ đồng, tăng 5,33% so với cùng kỳ, đóng góp 1,7 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 1.034 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.
 

Quý I năm 2024, GRDP trên địa bàn tỉnh Thái Bình tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2023

Cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Bình ước quý I năm 2024 (theo giá hiện hành) ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,13%; ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 41,15%; ngành Dịch vụ chiếm 33,25%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,48%.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình quý I/2024 dự kiến đạt 16.033 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước (năm 2023 đạt 12.484,8 tỷ đồng, tăng 6%). Quý I năm 2024, nhiều dự án trọng điểm được khởi công, động thổ trong đó có thẻ kể tới như: Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519km; dự án đi qua 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ba tháng đầu năm 2024 tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.011 triệu USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 13,1%, nhập khẩu giảm 0,7%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 193 triệu USD. Tính chung quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 602 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 409 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước./.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top