SHB đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ, chia cổ tức 18%, tiếp tục kế hoạch bán vốn cho nước ngoài trong năm nay

07/04/2023 - 02:09 PM

Trong cả hai phương án kinh doanh năm 2023 đệ trình cổ đông, SHB đều đặt mục tiêu lợi nhuận vượt mốc 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 11/4 tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Tại cuộc họp, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 với 2 phương án tương ứng với 2 hai kịch bản hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Cụ thể, phương án 1 với hạn mức tăng trưởng tín dụng 10%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 6,15% lên 10.285 tỷ đồng. Tổng tài sản ước tăng 8,93% đạt 600.106 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thị trường 1 dự kiến tăng 12,05% đạt 456.180 tỷ đồng. Phương án 2 với hạn mức tăng trưởng tín dụng 14%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 9,67%, lên 10.626 tỷ đồng. Tổng tài sản ước tăng 10,09% đạt 606.500 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thị trường 1 dự kiến tăng 14,78% lên 467.291 tỷ đồng.

Như vậy, cả hai phương án kinh doanh của SHB đều đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ. Ngoài ra, cả hai phương án cũng đều dự kiến vốn điều lệ tăng thêm 19,47% lên 36.645 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho năm 2023 là 15%.


SHB đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ, chia cổ tức 18%, tiếp tục kế hoạch bán vốn cho nước ngoài trong năm nay
Trong cả hai phương án kinh doanh năm 2023 đệ trình cổ đông, SHB đều đặt mục tiêu lợi nhuận vượt mốc 10.000 tỷ đồng

 

Tại đại hội, SHB cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa bao gồm lợi nhuận SHB tại Lào và Campuchia là hơn 7.634 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến trích lập hơn 1.250 tỷ đồng cho các quỹ và 5.520 tỷ đồng để chia cổ tức với tỷ lệ 18%. Lợi nhuận còn lại là gần 864 tỷ đồng.

Về kế hoạch chia cổ tức, SHB dự kiến phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành là 18%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 18 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ theo quy định pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2022. Thời gian phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 5.520 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ phát hành 45,12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, do Hội đồng quản quyết định sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của cơ quản lý Nhà nước. Số vốn tăng thêm sẽ sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 30.674 tỷ đồng lên 36.645 tỷ đồng.


SHB đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ, chia cổ tức 18%, tiếp tục kế hoạch bán vốn cho nước ngoài trong năm nay 1
Nguồn: SHB

Bên cạnh đó, HĐQT SHB cũng báo cáo ĐHĐCĐ một số nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ cần tiếp tục thực hiện triển khai trong năm 2023.

Thứ nhất, tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Cụ thể, SHB cho biết từ đầu năm 2022, ngân hàng đã triển khai làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức, định chế tài chính lớn. Tuy nhiên, cuối năm 2022 thị trường tài chính và chứng khoán của thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, dẫn đến định giá công ty niêm yết nói chung và các ngân hàng nói riêng bị ảnh hưởng tiêu cực. Để bảo vệ tối đa lợi ích cho các cổ đông hiện hữu và đảm bảo giá phát hành phù hợp, việc phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tạm dừng tại thời điểm cuối năm.

Do vậy, HĐQT SHB trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc SHB tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 về phương án tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 trong năm 2023 hoặc cho đến khi hoàn thành giao dịch với nhà đầu tư.

Thứ hai, chuyển đổi mô hình hoạt động của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào (SHB Lào). và Ngân hàng TNHH Đại chúng Sài Gòn – Hà Nội Campuchia (Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia/ SHB Campuchia).

Cụ thể, SHB cho biết việc chuyển đổi mô hình hoạt động của SHB Lào và SHB Campuchia phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật nước sở tại tương ứng và quy định của Pháp luật Việt Nam có liên quan. Trong năm 2022, đại diện SHB tại Lào, Campuchia cũng có các buổi làm việc với Chính Phủ nước sở tại, được giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng. Hiện nay SHB Lào và SHB Campuchia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác để phù hợp với định hướng chiến lược và đáp ứng quy định pháp luật hai bên.

Do vậy, HĐQT SHB trình ĐHĐCĐ thông qua việc SHB tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của SHB Lào và SHB Campuchia theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2021 tại ĐHĐCĐ 2021.

Thứ ba, xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng.

Cụ thể, SHB cho biết trong năm 2022, ngân hàng không phát sinh nghiệp vụ xuất toán ngoại bảng. Để tuân thủ quy định của NHNN đối với các khoản nợ đã xử lý rủi ro đủ điều kiện để xuất toán ngoại bảng và kịp thời xử lý các công việc khi có phát sinh trong năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua SHB tiếp tục thực hiện xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 tại ĐHĐCĐ năm 2022.

Bên cạnh các nội dung trên, ban lãnh đạo SHB cũng sẽ trình cổ đông thông qua một số tờ trình quan trọng khác liên quan đến việc bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 
Thu Hiền
Theo Nhịp sống thị trường

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top