Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê – Hướng tới đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời, xác thực

20/10/2021

LTS. Chiều ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có cuộc trao đổi, phỏng vấn với Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương về một số nội dung liên quan đến vấn đề này

Phạm vi điều chỉnh - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thống kê

19/10/2021

Luật Thống kê được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Đây là cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thống kê ngày càng được tăng cường;

Họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

13/10/2021

Chiều ngày 13/10/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tổng điều tra Dân số nhà ở - Không đơn thuần là đếm số dân

13/10/2021

Tổng điều tra dân số là cuộc điều tra có lịch sử lâu đời nhất được biết đến trong lịch sử loài người. Một trong những cuộc Tổng điều tra dân số được ghi nhận đầu tiên tại Trung Quốc, đời nhà Hán, năm thứ 2 sau Công nguyên.

Đồng ý trình Quốc hội sửa một số điều của Luật Thống kê

13/10/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, tại kỳ họp thứ hai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

12/10/2021

Dưới tác động của CMCN 4.0, việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đối mặt với những thách thức lớn phải vượt qua và chỉ khi vượt qua những thách thức này mới nắm bắt được cơ hội, chuyển cơ hội thành hiện thực.

Vai trò của Tổng điều tra dân số đối với mỗi quốc gia

10/10/2021

LTS: UNFPA là cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc cung cấp hỗ trợ cho các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn cầu. Để hiểu rõ hơn vai trò của Tổng điều tra Dân số, phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có cuộc phỏng vấn bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Xây dựng và ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về kinh tế số là thực sự cấp thiết

04/10/2021

Việt Nam chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu gia nhập nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử. Để giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu đặt ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số. Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có cuộc phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương xoay quanh chủ đề này

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top