Tạp chí Con số và Sự kiện – Những mốc lịch sử đáng nhớ

30/08/2019 - 10:54 AM
 • Ngày 14/6/1962, Phủ Thủ tướng đã cấp Giấy phép xuất bản báo chí số 1458 Vg cho phép Tổng cục Thống kê xuất bản Tập san Thống kê. Tổng cục giao cho Phòng Tuyên huấn (trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thống kê) tổ chức thực hiện Tập san Thống kê.
   
 • Ngày 17/5/1965, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ra Quyết định số 43/TCTK-QĐ tách Phòng Tuyên huấn ra khỏi Văn phòng về trực thuộc Tổng cục. Việc xuất bản Tập san Thống kê vẫn do Phòng Tuyên huấn chịu trách nhiệm thực hiện.
   
 • Cuối năm 1965, căn cứ yêu cầu công tác, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định thành lập Vụ Tổ chức – Giáo dục trên cơ sở hợp nhất hai phòng trực thuộc Tổng cục là Phòng Tổ chức – Cán bộ và Phòng Tuyên huấn. Từ đó, Tập san Thống kê trở thành một phòng của Vụ Tổ chức – Giáo dục. Ngoài nhiệm vụ xuất bản Tập san, còn được giao nhiệm vụ tổ chức, xuất bản sách nghiệp vụ cho Ngành.
   
 • Ngày 2/2/1973, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ra Quyết định số 14/TCTK-QĐ tách Phòng Xuất bản Tập san ra khỏi Vụ Tổ chức - Giáo dục và thành lập Vụ Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Trong khi Hội đồng Chính phủ chưa có quyết định chính thức thành lập Vụ thì Tập san Thống kê tạm thời thuộc Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ.
   
 • Ngày 26/3/1974, Tổng cục Thống kê ra Quyết định số 62/TCTK-QĐ thành lập Tòa soạn Tập san Công tác Thống kê trực thuộc Tổng cục.
   
 • Năm 1977, xuất phát từ sự phát triển của bản thân Tập san Thống kê và yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền của Ngành, Tổng cục Thống kê và Bộ Văn hóa và Thông tin ra quyết định nâng cấp Tập san Thống kê thành Tạp chí Thống kê. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi cơ bản về chất trong hoạt động báo chí của ngành Thống kê nước ta.
   
 • Giai đoạn 1987-1990, Tạp chí sáp nhập vào Nhà Xuất bản Thống kê.
   
 • Giai đoạn 1990-1994, Tạp chí sáp nhập vào Văn phòng Tổng cục.
   
 • Ngày 17/9/1994, Bộ Văn hóa và Thông tin đã cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 2635 cho phép Tổng  cục Thống kê xuất bản Tạp chí Con số và Sự kiện. Căn cứ Giấy phép của Bộ Văn hóa và Thông tin, ngày 1/10/1994, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 129/QĐ-TCCB về việc đổi tên Tạp chí Thống kê thành Tạp chí Con số và Sự kiện kể từ ngày 15/10/1994.
   
 • Ngày 20/9/1995, Tổng cục Thống kê có Quyết định số 272/QĐ-TCTK về việc chuyển Tạp chí Con số và Sự kiện thành đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Tổng cục Thống kê kể từ ngày 1/10/1995.
   
 • Ngày 7/5/2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 268/QĐ-TCTK phê duyệt Đề án Đổi mới hoạt động Tạp chí Con số và Sự kiện giai đoạn 2010-2015. Đây là cơ sở quan trọng để Tạp chí thực hiện đổi mới cả về nội dung và hình thức.
   
 • Tháng 1/2012, Tạp chí Con số và sự kiện đã ra mắt măng-sec mới và khổ in của Tạp chí được mở rộng hơn, số trang cũng được tăng lên.
   
 • Ngày 17/9/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 3101/BTTTT-CBC đồng ý cho Tạp chí Con số và sự kiện được thay đổi kỳ hạn xuất bản, từ 1 kỳ/tháng thành 2 kỳ/tháng. Thời gian thực hiện từ tháng 1/2019.
   
 • Ngày 16/8/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử số 327/GP-BTTTT cho Tạp chí điện tử Con số và sự kiện. Kể từ tháng 9/2019, Tạp chí điện tử Con số và Sự kiện chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến mới trong hoạt động tuyên truyền của Tạp chí Con số và Sự kiện.
Tạp chí Con số và Sự kiện – Những mốc lịch sử đáng nhớ 1

Tập thể tòa soạn Tạp chí Con số và Sự kiện - Tổng cục Thống kê
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top