Tây Ninh: Chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút nhiều dự án quy mô vốn lớn

07/06/2022 - 08:50 AM

Trong tháng 5/2022, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút được nhiều dự án về chăn nuôi với quy mô vốn lớn, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi tăng hơn cùng kỳ. Giá một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu có biến động tăng so tháng trước tuy không nhiều; cụ thể giá thịt lợn (heo) hơi tăng nhẹ; giá gà tăng nhẹ nhưng vẫn đang ở mức thấp; giá bò hơi tăng nhẹ so tháng trước.

Tình hình đàn gia súc hiện có: Đàn trâu 9.422 con, giảm 2,74% (-265 con). Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đến tháng 5 đạt 110,82 tấn, tăng 0,52% (+0,57 tấn) so cùng kỳ. Đàn bò đang hồi phục nhanh sau khi bệnh Viêm da nổi cục được công bố hết dịch, tổng đàn ước có 96.527 con, tăng 1,16% (+1.110 con) so cùng kỳ. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đến tháng 5 đạt 1.318,39 tấn, 3 tăng 1,96% (+25,36 tấn) so cùng kỳ. Sản lượng sữa ước 5 tháng đạt 16.864,53 tấn, tăng 0,78% (+130,99 tấn) do số con bò sữa cho sữa tăng, bên cạnh đó năng suất cho sữa cũng tăng nên sản lượng sữa tăng nhẹ so cùng kỳ. Đàn lợn thịt, hiện có 165.723 con, tăng 2,47% (+4.001 con) so với cùng kỳ. Sản lượng lợn hơi xuất chuồng ước 5 tháng đạt 17.316 tấn, tăng 5,83% (+953,73 tấn) so cùng kỳ. Đàn lợn tiếp tục đà hồi phục, số đầu con và sản lượng xuất chuồng tăng mạnh do phát sinh mới 2 doanh nghiệp ở huyện Tân Biên, 1 doanh nghiệp huyện Tân Châu và 1 trại heo ở huyện Châu Thành với tổng quy mô 40.000 con, đến nay một số đã bắt đầu xuất chuồng.

Đàn gia cầm tiếp tục phát triển tốt, ước đạt 9,81 triệu con tương đương cùng kỳ, trong đó đàn gà đạt 9.357,32 nghìn con, so với cùng kỳ tăng 3,17% (+287,09 nghìn con). Sản lượng thịt gà hơi ước thực hiện đến tháng 5 đạt 16.800,18 tấn, so với cùng kỳ tăng 8,65% (+1.337,47 tấn); Sản lượng trứng gà ước đạt 301.263 nghìn quả, tăng 6,31% (+17.884 nghìn quả) so cùng kỳ. Đàn gà tăng mạnh so cùng nhờ tăng năng lực mới so với cùng kỳ tại huyện Tân Châu (phát sinh 02 Doanh nghiệp mới nuôi gà thịt với quy mô 228.000 con). Ngoài ra, các doanh nghiệp mở rộng qui mô nuôi gà, cùng với các doanh nghiệp nuôi gà đẻ trứng quy mô lớn như TS farm và QL farm thanh lý số lượng lớn gà thải loại nên xu hướng sản lượng thịt gà hơi tăng.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top