Thành phố Hà Nội: Ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá

04/06/2019 - 03:33 PM
Sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng đầu quý II năm 2019 có nhiều dấu hiệu tích cực, các doanh nghiệp được Thành phố tạo điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Tư tăng 2,1% so tháng trước và tăng 7,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 7,1% so tháng trước và giảm 29,4% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,8% và tăng 7,7%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 5,4% và tăng 8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8% và tăng 2,9%.
 
Cộng dồn 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 29,5% so cùng kỳ năm 2018; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng tăng 7,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%.
 
Chỉ số sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực (chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo) 4 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: Sản xuất chế biến thực phẩm: 114,7%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan: 123,5%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre: 110,9%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế: 119,5%.
 
Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có sự biến động đáng kể. Tỷ lệ sử dụng lao động trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước, khối doanh nghiệp nhà nước biến động theo chiều hướng giảm. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,8% so cùng kỳ. Chia theo loại hình, doanh nghiệp nhà nước giảm 1,1%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,1%. Chia theo ngành kinh tế cấp I: Ngành khai khoáng tăng 0,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,8%; ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng giảm 0,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,2% so với cùng kỳ.
 
Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Hà Nội

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top