Thị trường gạo thế giới: Bấp bênh sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ

24/11/2022 - 11:36 AM

Đu tháng 9/2022, chính ph n Đ đã quyết đnh cấm xuất khu go tấm và áp thuế 20% đi vi hot đng xuất khu mt s loi go. Gii chuyên gia cho rng, các bin pháp này đã gây áp lc ti th trưng go thế gii bi giá lương thc trên toàn cu vn đã tăng vì hn hán và xung đt Nga-Ukraine.
 
n Đ hn chế xut khu vi mt s loi go
 
Vi mc xut khu bình quân trên 20 triu tn/năm, chiếm gn mt na thương mi go toàn cu, n Đ đưc xem như “ông ln” trên th trưng xut khu go thế gii. thế mi biến đng ca quc gia này trong vic xut khu go đu phát sinh nh hưng đến an ninh lương thc thế gii.
 
Năm 2022, điu kin thi tiết khô hn đã làm chm vic gieo cy lúa và sau đó nhng trn mưa xi x làm hng nhng cánh đng lúa chín, khiến mùa màng n Đ tr nên bp bênh. Lưng mưa đưc ghi nhn ti n Đ t các tháng 6, 7, 8 là vô cùng ít i và tht thưng, điu này khiến cho nhng vùng sn xut chính như Uttar Pradesh, Tây Bengal và Bihar đã gim đến 13% đi vi din tích canh tác.

B nông nghip n Đ cho biết, tháng 9/2022, sn lưng lúa v hè ca n Đ th gim 6% xung còn 105 triu tn vào năm 2022-2023. Trong khi đó, các thương nhân tư nhân ưc tính sn lưng th gim xung mc 100 triu tn. vy, Chính ph n Đ đã n lc tăng ngun cung h giá go trong nưc bng vic cm xut khu go tm áp thuế 20% đi vi xut khu mt s loi go. Theo các chuyên gia, trưc mt lnh ch mi áp dng lên 2 trong s 4 loi go xut khu ch lc ca quc gia này. C th, đi vi 2 mt hàng go giá tr cao là go đ go Basmati vn đưc phép xut khu t do. Riêng hai loi còn li là go t thưng go tm b cm xut khu. Tuy nhiên, nếu căn c vào thc tế trưc đó, thì vic hn chế xut khu này tht s to ra làn sóng lo ngi đến gn mt na thế gii các quc gia tín đ lúa go. C th, trong niên v 2021-2022, n Đ đã xut khu 21,5 triu tn go. Trong đó, go t tm chiếm đến trên 17 triu tn.

 
 
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Các nhà phân tích d báo, vic áp dng lnh cm xut khu ln này n Đ s hn chế xut khu đến gn 10 triu tn go, tm, tc tương đương mt na lưng go xut khu ca n Đ.

Ông Sudhanshu Pandey, mt quan chc cp cao thuc B Tiêu dùng, Thc phm và Phân phi Công cng n Đ, cho biết xut khu go tm đã tăng theo cp s nhân trong 4 năm qua. Năm 2019, loi go này ch chiếm dưi 2% lưng xut khu, nhưng đến năm 2022, t l này đã tăng lên đến 23%. Cũng theo ông Sudhanshu Pandey, giá go tm trong năm 2022 đã ghi nhn mc tăng lên đến 38% do nhu cu xut khu trong khong thi gian t tháng 4 cho đến tháng 8/2022 đã liên tc tăng mnh. Hin n Đ đang chiếm hơn 40% lưng go xut khu trên toàn cu. Đng thi, đt nưc t dân này cũng đang cnh tranh trc tiếp vi Thái Lan và Vit Nam, Pakistan và Myanmar.

Trong năm 2021, xut khu go ca n Đ đã đt mc k lc - 21,5 triu tn. Con s này nhiu hơn khi so sánh vi tng mc xut khu ca c 4 nưc Thái Lan, Vit Nam, Pakistan và M cng li. Go ca n Đ đưc xut khu sang hơn 150 quc gia và vùng lãnh th. Chính vì thế, đng thái ct gim lưng go xut khu ca n Đ đã khiến áp lc v giá lương thc toàn cu ngày càng tăng lên. Chưa k, giá lương thc cũng đang tăng do nh hưng bi hn hán và cuc xung đt vũ trang gia Nga và Ukraine.

Bên cnh đó, vic áp thuế mi nhiu kh năng cũng khiến nhiu ngưi mua la chn ri xa go n Đ đ tìm kiếm ngun go t các đi th khác như Vit Nam hoc Thái Lan, vn là nhng quc gia đang tích cc gia tăng lưng go xut khu.

Giá c có th leo thang trong thi gian ti

Gii thương nhn d báo, vic n Đ hn chế xut khu go, cùng vi tình trng sn lưng ca nhiu quc gia ln gim, có th khiến giá go toàn cu tăng mnh.

Mưa, lũ cũng khiến sn lưng go ti Pakistan gim trong khi tiêu th các nưc nhp khu hàng đu thế gii như Bangladesh và Philippines tăng. Đây là lý do nhiu chuyên gia d báo cu s vưt cung th trưng go trong niên v 2022 - 2023.

Đây là thông tin xu vi mt s nưc châu Á và châu Phi do go là lương thc chính, trong khi mt s quc gia ph thuc 60% ngun cung t nhp khu.

K t khi n Đ cm xut khu go tm và đánh thuế xut khu 20% đi vi mt s loi go, giá go toàn cu đã tăng hơn 10%. Tháng 9, ch s giá go toàn cu ca T chc Nông lương đã tăng 2,2% lên mc cao nht trong 18 tháng.

Nitin Gupta, Phó ch tch ph trách kinh doanh go ca Công ty Olam n Đ cho rng, giá go quc tế đã và s còn tăng giá hơn na trong thi gian ti.

Chính ph các nưc trên thế gii đã phi vt ln đ kim chế lm phát lương thc do COVID-19 làm gián đon chui sn xut và cung ng. Sau đó xung đt Nga - Ukraine khiến hàng triu tn thc phm không th xut ra toàn cu, góp phn đy lm phát lên mc k lc vào đu năm nay.

Song trưc khi n Đ thc hin hn chế xut khu cách đây vài tháng, gii chc các nưc châu Á cho rng giá go toàn cu s vn n đnh do lưng d tr di dào.

Không ging như lúa mì, go không chu nh hưng nhiu bi căng thng Nga - Ukraine vì c hai nưc đu không phi là nhà sn xut ln và ngun cung mt hàng này vn tương đi n đnh trong thi gian xy ra gián đon liên quan đến Covid-19 đi vi các loi thc phm khác.

Tuy nhiên, hin ti các nhà xut khu hàng đu là Thái Lan và Vit Nam không đ tn kho đđp cho vic n Đ hn chế xut khu và sn lưng nhiu nưc gim trên din rng.

Gii thương nhân d báo, d tr go toàn cu có th gim xung mc thp nht trong ít nht 5 năm vào năm 2023.

B Nông nghip M (USDA) đã gim ưc tính sn lưng go toàn cu niên v 2022-2023 xung còn 508 triu tn, mc thp nht trong 4 năm. Ch mt tháng trưc, cơ quan này đã k vng sn lưng c năm mc 512 triu tn.

Tuy nhiên, mt s nhà kinh doanh hàng đu toàn cu d báo mc gim sn lưng go có th s còn mnh hơn, xung khong 500 triu tn trong niên v này do các điu kin thi tiết khc nghit đe da năng sut các v lúa các nưc như Trung Quc, n Đ, Bangladesh và Pakistan.
 
 
Theo hãng tin Reuters, giá go trên th trưng châu Á đã tăng 5% k t thi đim chính quyn New Delhi thi hành các bin pháp xut nhp khu và s còn tăng trong thi gian ti.

Ngay sau khi n Đ ban hành lnh cm liên quan đến vn đ xut khu go, giá go đ 5% tm ca nưc này đã ghi nhn mc tăng t 379- 387 USD/tn lên 385- 392 USD/tn. Trong bi cnh ngưi mua chuyn hưng sang nhng ngun cung ng r hơn, xut khu go ca n Đ trong năm nay có th gim mc 25%.

Giá go 5% tm ca Vit Nam cũng đã tăng t 390-393 USD/tn lên mc 400- 410 USD/tn. Theo thông tin ca các nhà giao dch, dù đng thái t phía n Đ khiến giá go Vit Nam tăng lên nhưng lưng xut khu vn gn như không thay đi. Nguyên nhân bi, các nhà xut khu ti Vit Nam vn chưa ký kết đưc nhng hp đng mi vì d đoán trong thi gian ti, giá go s tăng lên cao hơn.

Ngoài ra, giá go 5% tm ca Thái Lan cũng đã tăng t 416-420 USD/tn lên 425-435 USD/tn. Theo các thương nhân Bangkok, ngun cung go đã b nh hưng khá nhiu do hàng lot yếu t, bao gm: Mưa ln, lũ lt cùng các vn đ v vn ti. Trong khi đó, các th trưng nưc ngoài vn đang theo dõi nhng din biến xung quanh quyết đnh cm xut khu go ca n Đ. Vì thế, mt s khách hàng đã la chn sn phm go ca Thái Lan.

Liên quan đến tình hình này, mt quan chc cp cao ca B Lương thc Bangladesh cho biết, nưc này cũng đang trong quá trình đàm phán đ tiến hành nhp khu go t Thái Lan sau khi hoàn tt nhng tha thun vi Vit Nam, Myanmar cũng như n Đ; tng khi lưng rơi vào khong 530.000 tn.

Trong thi gian ti, nhng bin pháp siết cht xut khu go ca n Đ có th khiến giá ngũ cc trên th trưng quc tế tăng cao. Các chuyên gia lo ngi vic ngun cung go st gim kết hp vi nhu cu thế gii đã đt đến ngưng k lc, s thúc đy giá c leo thang, dn đến lm phát lương thc./.

 
Trúc Linh
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top