Thống kê Bộ, ngành

Thực hiện Đề án NOE - Ngân hàng Nhà nước tăng cường hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

28/09/2023

Thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, một trong những nội dung Ngân hàng Nhà nước tập trung đẩy mạnh triển khai là tăng cường hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

24/09/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các Bộ, ngành tích cực thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

23/09/2023

Cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2022 vừa qua, một số Bộ ngành đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam của Bộ Nội vụ

07/09/2023

Ngày 07/9/2023, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương tham dự Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045 của ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với việc thực hiện Đề án NOE

04/10/2022

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (đề án NOE), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tầm quan trọng của công tác thống kê (Bài Phát biểu của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại HN tổng kết công tác Thống kê năm 1966)

28/03/2022

Hôm nay, tôi nêu một số ý kiến. Đây cũng là yêu cầu của Đảng và Nhà nước đối với công tác thống kê. Rất mong các đồng chí suy nghĩ.

Để Thống kê Việt Nam đóng góp mạnh hơn vào sự nghiệp xây dựng đất nước

17/03/2022

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng của hệ thống thống kê Việt Nam, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và Nhân dân, Thống kê Việt Nam đã đạt được kết quả đáng ghi nhận...

Vài nét công tác thống kê Bộ Tài nguyên và Môi trường

10/03/2022

Trong những năm qua, công tác thống kê của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đã xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê ngành theo từng giai đoạn; từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê ngành;

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top