Thống kê tập trung

Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước“là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách trung hạn và dài hạn phù hợp với năng lực của quốc gia”

04/06/2019

LTS. Tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Thống kê, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho ngành Thống kê chủ trì tính toán đánh giá lại quy mô GDP. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian qua, Tổng cục Thống kê đã tập trung lực lượng thực hiện rà soát, đánh giá lại quy mô GDP. Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có buổi trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về vấn đề này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư về Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

18/05/2019

Phát triển bền vững là sự kết hợp và cân bằng ba vấn đề lớn: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Ba vấn đề này được giải quyết trong một khung các cam kết có liên quan tới hành động được thành lập theo 5 yếu tố: Con người, Hành tinh, Thịnh vượng, Hoà bình và Đối tác, với nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Phương hướng nhiệm vụ công tác thống kê năm 2019

17/05/2019

Năm 2019, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, trong nước vẫn tiềm ẩn không ít những thách thức và khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Cũng trong năm 2019, cả nước tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi tiêu công. Việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặt ra yêu cầu cần phải được đặc biệt chú trọng, kịp thời và thường xuyên. Toàn Ngành quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Một số hoạt động thống kê nổi bật trong năm 2018

17/05/2019

Trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, năm 2018 ngành Thống kê đã triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, vừa phải đảm bảo thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Chính phủ; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài của Ngành. Kết thúc năm 2018 ngành Thống kê đã đạt được những kết quả quan trọng. Dưới đây, Tạp chí Con số và Sự kiện tổng hợp một số hình ảnh, hoạt động nổi bật của ngành Thống kê trong năm 2018.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top