Thống kê tập trung

Bình Định: Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

29/08/2023

Thực hiện Quyết định số 879/QĐ-TCTK về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30) của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã và đang từng bước triển khai các nội dung công việc được phân công, chỉ định theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Hiện đại hóa Thống kê Việt Nam – giải pháp thúc đẩy tư liệu hóa, chuyển đổi số và xây dựng CSDL thống kê quốc gia

28/08/2023

Là một trong những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số, TCTK đã ứng dụng triệt để CNTT vào tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất thông tin thống kê cũng như trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Công cụ đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam

28/08/2023

Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 chính là công cụ đo lường, theo dõi, giám sát thực thi Chiến lược của các đơn vị Bộ, ngành và địa phương.

Kết quả cuộc thi “Theo dấu nghề Thống kê”

22/08/2023

Chào mừng Ngày Thống kê Việt Nam (6/5) và Kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 – 06/5/2023), Group Phổ biến thông tin thống kê đã tổ chức Cuộc thi viết về ngành Thống kê với chủ đề: “Theo dấu nghề Thống kê”; Thời gian dự thi được bắt đầu ngày 12/5/2023 và kết thúc lúc vào ngày 31/7/2023.

Thực trạng công tác quản trị, giám hộ dữ liệu tại Tổng cục Thống kê

16/08/2023

TCTK tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê theo hướng tập trung và thống nhất; kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin, quản trị dữ liệu theo mô hình chiều dọc (ngành dọc Thống kê) và chiều ngang (với các Bộ, ngành).

Tổng cục Thống kê - Công tác chuẩn bị thực hiện Điều tra về chi tiêu của khách du lịch và khách quốc tế đến Việt Nam

10/08/2023

Thực hiện Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thực hiện điều tra về chi tiêu của khách du lịch và khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 10/2023.

Tổng cục Thống kê chuẩn bị tiến hành Điều tra người khuyết tật năm 2023

08/08/2023

Từ 1/9/2023 Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra người khuyết tật trên phạm vi toàn quốc. Đây là cuộc điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin phục vụ hoạch định chính sách đảm bảo quyền của người khuyết tật, giám sát và đánh giá việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về người khuyết tật; đồng thời phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê thống kê quốc gia về người khuyết tật

Ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

07/08/2023

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1345/QĐ-BKHĐT ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là CLTK21-30)

Tổng cục Thống kê triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 về cải cách hành chính của Bộ KH&ĐT

14/07/2023

Thực hiện Quyết định số 1200/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ KH&ĐT, ngày 17/7/2023, Tổng cục Thống kê ban hành Công văn số 1092/TCTK - VPTC về Triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Bộ KH&ĐT.

Những lưu ý thu thập thông tin thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản

04/07/2023

Mục 6 - thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản là một trong bảy mục trong phiếu thu thập thông tin về thu nhập - Tiêu chí 10 thuộc bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top