Thống kê tập trung

Từ 1/4/2023, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023

29/03/2023

Bắt đầu từ ngày 01/4/2023, ngành Thống kê sẽ triển khai thu thập thông tin cho Điều tra Doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; và theo Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

07/03/2023

Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (gọi tắt Quyết định 05). Quyết định này thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Nâng cao chất lượng thông tin đầu vào của các cuộc điều tra thống kê

24/02/2023

Thực tế triển khai điều tra thống kê thời gian qua cho thấy, việc tổ chức triển khai thu thập thông tin cần tiếp tục được quan tâm hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng thông tin điều tra thống kê. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục từ trung ương đến địa phương và giữa các đơn vị của Tổng cục Thống kê với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thi đua khen thưởng ngành Thống kê năm 2022 - Những kết quả nổi bật

11/01/2023

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, ngành Thống kê đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác được tôn vinh, biểu dương khen thưởng trong năm 2022.

Ngành Thống kê khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng đất nước

11/01/2023

Năm 2022, ngành Thống kê đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn Ngành nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo đúng tinh thần “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”.

Bắc Giang: Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Thống kê sửa đổi và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045

27/12/2022

Ngày 27/12/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Bắc Giang.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung chủ yếu bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

13/12/2022

Hệ thống quản lý chất lượng vừa là thước đo, vừa là cam kết của cơ quan thống kê trong sản xuất thông tin thống kê.

Sự cần thiết ban hành và nội dung chủ yếu của quy trình biên soạn GDP, GRDP

24/11/2022

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua 5 năm (2015-2020) thực hiện đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

21/11/2022

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được thực hiện để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Bên cạnh đó, còn là thông tin đầu vào quan trọng phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn các chỉ tiêu thống kê phân công cho Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện...

Chương trình điều tra thống kê quốc gia

21/11/2022

Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành định kỳ nhằm thu thập thông tin chủ yếu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top