Thống kê tập trung

Tổng cục Thống kê đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

18/12/2020

Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin thống kê kinh tế – xã hội, ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay, nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế.

Đảm bảo thông tin thống kê giai đoạn 1955-1975

01/12/2020

Trong thời kỳ 1955-1975, ngành Thống kê đã tổ chức nhiều cuộc điều tra thống kê, đặc biệt có nhiều cuộc điều tra chuyên đề phục vụ cho yêu cầu công tác quản lý trong thời chiến. Số liệu thu được từ hệ thống báo cáo thống kê định kỳ cùng với kết quả tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê đã cung cấp cho Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành ngày càng nhiều thông tin với chất lượng ngày càng cao về tình hình kinh tế - xã hội.

Những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Thống Kê Việt Nam thời kỳ 1955-1975

23/11/2020

Tình hình kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 1955-1975 có thể chia thành các thời kỳ: Giai đoạn khôi phục kinh tế (1955-1957); giai đoạn cải tạo và phát triển kinh tế ở miền Bắc (1958-1960); giai đoạn xây dựng mới và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965); giai đoạn tiếp tục xây dựng, chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và tích cực chi viện cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam (1966-1975).

Đo lường bạo lực, đo đếm những ai?!

23/11/2020

Năm xưa, khi khảo sát hỏi các câu hỏi về nghèo đói, chi tiêu của hộ, chủ hộ nói nửa đùa nửa thật với tôi: “Cô còn trẻ, chuyển nghề đi, cứ đi hỏi khắp thiên hạ thế này không chán à?”.

Tự hào 60 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thống kê

20/11/2020

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thống kê là một tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của trường, có nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Gắn liền với bề dày truyền thống và thành tích trong 60 năm xây dựng và phát triển của trường, Đoàn Thanh niên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đã có những cống hiến liên tục và cụ thể vào phong trào Thanh niên, sinh viên của Tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

Công đoàn trường Cao đẳng Thống kê: 60 năm xây dựng và phát triển

20/11/2020

Năm 2020, hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020);...

Đảng bộ trường Cao đẳng Thống kê: xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

20/11/2020

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Thống kê đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ được giao, gắn liền với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện của Đảng ủy nhà trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ và nhân dân tỉnh, thành phố Bắc Ninh.

Trường Cao đẳng Thống kê: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển

20/11/2020

Trường Cao đẳng Thống kê tiền thân là Trường Nghiệp vụ Thống kê được thành lập vào ngày 20/02/1960 đóng tại làng Hòa Mục, xã Nhân Chính, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

20/11/2020

Bất kỳ nền kinh tế nào cũng tồn tại song song các hoạt động kinh tế được quan sát và chưa được quan sát. Việc xác định và làm rõ phạm vi giữa hai khu vực này đồng thời xác định rõ các hoạt động trong từng thành tố của khu vực kinh tế chưa được quan sát đóng vai trò rất quan trọng trong công tác hoạch định và đánh giá chính sách của mỗi quốc gia.

Thực trạng các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

29/10/2020

Ngày 22/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam với 158 chỉ tiêu.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top