Thống kê tập trung

Sự cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước

26/10/2020

Dù đã có nhiều tiêu chuẩn trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng Việt Nam hiện chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về Tiêu chuẩn Thống kê hoàn chỉnh đối với từng biến dữ liệu cụ thể.

Thống Kê Việt Nam thời kỳ 1946-1954: Phục vụ kháng chiến kiến quốc

15/10/2020

Ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Thống kê Việt Nam Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập (9/1945), bộ máy chính quyền các cấp hình thành và đi vào hoạt động với các nhiệm vụ trọng tâm là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Yêu cầu thống kê khi đó rất lớn, trong kháng chiến, tình hình chuyển biến rất nhanh và phức tạp, đòi hỏi các ngành, các cấp phải giải quyết nhanh và khẩn trương. Trong khi đó, số liệu thống kê vừa thiếu, vừa chậm, lại được ghi chép và truyền đưa hoàn toàn chỉ bằng phương tiện thô sơ, bộ máy thống kê các cấp chưa hình thành. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho thống kê là phải hoàn thành tổ chức bộ máy thống kê.

Ngày Thống kê Thế giới lần thứ 3: Tôn vinh vai trò của thống kê

13/10/2020

Ngày 14/7/2010, Đại Hội đồng Liên hợp quốc ra Nghị quyết số 64/267 quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm Ngày Thống kê Thế giới, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của hệ thống thống kê.

Giới thiệu ứng dụng phần mềm chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

07/10/2020

Thực hiện Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 20/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

Cuộc họp lần thứ 4 của Nhóm công tác về Hệ thống tài khoản quốc gia của ASEAN

22/09/2020

Trong 2 ngày 22-23/9/2020, cuộc họp lần thứ 4 của Nhóm công tác về Hệ thống tài khoản quốc gia của ASEAN (WGSNA4) được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Ban Thư ký ASEAN chủ trì.

Điều tra đột xuất đánh giá tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp

10/09/2020

(Chinhphu.vn) - Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cũng như đánh giá mức độ hỗ trợ và sự lan tỏa của các chính sách đối với doanh nghiệp, trong thời gian qua, thông qua đó, có các chính sách, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp ứng phó tốt hơn trước dịch bệnh.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top