Thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tỉnh Bình Dương tháng 11 năm 2023

06/12/2023 - 09:03 AM
Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cho biết, từ ngày 01-15/11/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu hút được 332 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 35,5% so với cùng kỳ, với tổng số vốn là 2.457,4 tỷ đồng, tăng 88,5% và 74 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, giảm 9,8%, với tổng số vốn tăng thêm là 1.301,4 tỷ đồng, giảm 77,5%. Tháng 11 năm 2023, số doanh nghiệp giải thể 25 doanh nghiệp, giảm 26,5%, với mức vốn giải thể giảm 23,3%. Số doanh nghiệp bỏ đi khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh là 7 doanh nghiệp (giảm 22,2% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại là 13 doanh nghiệp (giảm 7% so với cùng kỳ).

Từ đầu năm đến ngày 15/11/2023, đã thu hút được 6.098 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 4,9% so với cùng kỳ, với tổng số vốn là 45.623,3 tỷ đồng, tăng 24,3% và 1.579 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, tăng 2,5% so với cùng kỳ với vốn điều chỉnh là 38.367 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể 589 doanh nghiệp tăng 51,9% so với cùng kỳ.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Từ ngày 01-15/11/2023, đã thu hút 91,5 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó: Số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới có 11 dự án, tăng 83,3% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 50,6 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 6,2 lần, số dự án điều chỉnh vốn 06 dự án, tăng gấp 3 lần, với tổng vốn điều chỉnh 37,2 triệu đô la Mỹ và số dự án góp vốn mua cổ phần 08 dự án với tổng vốn đăng ký tăng là 3,8 triệu đô la Mỹ.

Từ đầu năm đến ngày 15/11/2023, đã thu hút 1.398,1 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó: Số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 112 dự án, tăng 75% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 583,1 triệu đô la Mỹ, đạt 31,1%; 47 dự án điều chỉnh, tăng gấp 2,4 lần vốn, với tổng vốn điều chỉnh là 39,6 triệu đô la Mỹ tăng 72,4%, số dự án góp vốn, mua cổ phần 120 dự án với tổng vốn 755,4 triệu đô la Mỹ.

 
 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top