Thực hiện Đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 chưa đạt kỳ vọng

03/07/2024 - 02:35 PM
Kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là yếu tố quan trọng nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của nhiều ngành kinh tế liên quan tăng trưởng, từ đó trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  năm 2024.

Tính chung 6 tháng đầu năm  2024, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (vốn đầu tư công) thực hiện ước đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8% kế hoạch năm và tăng 3,5% cùng kỳ năm trước.

Khối lượng thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 244,4 nghìn tỷ là con số rất lớn (cao hơn 8,2 nghìn tỷ đồng so với 6 tháng  năm 2023), thể hiện rõ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quyết tâm của các Bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án/công trình ngay từ các tháng đầu năm, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa, nhằm tăng sức cầu của nền kinh tế, lan tỏa tới các khu vực kinh tế khác, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2024.

Mặc dù các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án/công trình, nhưng việc thực hiện vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 mới đạt 33,8% kế hoạch, chưa đạt kỳ vọng, do còn tồn tại một số bất cập chưa thể khắc phục triệt để đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện chung, như: khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chất lượng kế hoạch và công tác chuẩn bị dự án đầu tư công chưa sát với khả năng thực hiện dẫn đến còn tỷ lệ thấp  kế hoạch vốn chưa phân bổ xong; Công tác lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, năng lực về thẩm định, kiểm tra, giám sát, thi công còn hạn chế; Năng lực của ban  quản lý dự án, cán bộ làm công tác đầu tư tại các cấp đặc biệt là cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, nhiều dự án khởi công mới cần nhiều thời gian chuẩn bị dự án nên tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án này chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm. Trong quá trình thực hiện, còn có các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chưa đánh giá chính xác tình hình thực tiễn, không bám sát tiến độ thực tế của dự án để có những giải pháp thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Nhận định khả năng thực hiện nguồn vốn đầu tư công nửa cuối năm 2024

Năm 2024 là năm thứ 4 của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 05 năm 2021-2025. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, ven biển và các chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Về chỉ đạo của Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01/01/2024 và Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình hạ tầng giao thông, tập trung đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Ngày 21/4/2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương quyết liệt tập trung giải phóng mặt bằng, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, đẩy nhanh việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Về triển khai của các bộ ngành, địa phương: Bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh việc thực hiện thi công thực hiện các dự án, công trình. Nhiều dự án khởi công mới trong năm đã hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công thực hiện. Nhiều Bộ, ngành và địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư thuộc thẩm quyền đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công được giao năm 2024, đồng thời tập trung khơi thông các điểm nghẽn hỗ trợ các nhà đầu tư trong thực hiện dự án, công trình.

Với cơ sở này, tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công chắc chắn sẽ được tăng tốc thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024, kỳ vọng cả năm 2024, vốn đầu tư công thực hiện sẽ đạt khoảng 95% kế hoạch, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cả năm 2024./.
 
Nguồn: Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng - TCTK

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top