Thực hiện vốn đầu tư tại Hậu Giang tháng 11/2020 và 11 tháng qua

14/12/2020 - 02:26 PM
Tính đến ngày 16/11/2020, kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 đạt 2.857 tỷ đồng, bao gồm các nguồn như sau: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 1.478 tỷ đồng; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 1.378,8 tỷ đồng. Ước tính tháng 11/2020, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước thực hiện được 330,3 tỷ đồng, bằng 127,98% so với cùng kỳ năm trước và bằng 103,01% so với tháng trước. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện được 175,41 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện được 154,90 tỷ đồng.
 
Thực hiện vốn đầu tư tại Hậu Giang tháng 11/2020 và 11 tháng qua
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Ước tính 11 tháng, tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện được 2.545,84 tỷ đồng, bằng 125,38% so với cùng kỳ năm trước và đạt 89,10% so với kế hoạch năm. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện được 1.331,79 tỷ đồng, bằng 113,37% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90,07% so với kế hoạch năm; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện được 1.214,05 tỷ đồng, bằng 141,85% so với cùng kỳ năm trước và đạt 88,05% so với kế hoạch năm./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top