Thương mại, dịch vụ 9 tháng năm 2023 tỉnh Hưng Yên

17/10/2023 - 06:14 PM
Theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, tính chung 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 64.393.233 triệu đồng, tăng 92,89% so cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá cả thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng khoảng 88,48%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2023 ước đạt 23.035.194 triệu đồng, tăng 13,15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng chủ yếu ở một số nhóm hàng chính sau: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm 9 tháng đầu năm tăng 11,69% so cùng kỳ năm 2022; Hàng may mặc tăng 2,33%; Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 5,78%; Vật liệu xây dựng tăng 13,41%; Xăng, dầu các loại tăng 15,59%; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 57,43%; Doanh thu hàng hóa khác 9 tháng đầu năm tăng 74,77% .

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2023  ước đạt 2.170.771 triệu đồng, tăng 24,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Dịch vụ lưu trú 87.551 triệu đồng, tăng 24,53%; dịch vụ ăn uống 2.083.220 triệu đồng, tăng 24,72%. Các cơ sở lưu trú có doanh thu lớn trên địa bàn tỉnh như: Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Liên Long đều có dự tính doanh thu tháng 9/2023 và 9 tháng năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ du lịch, lữ hành tính chung 9 tháng năm 2023 ước đạt 32.176 triệu đồng, tăng 18,51% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 39.155.092 triệu đồng, tăng 244,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Dịch vụ kinh doanh bất động sản 35.421.850 triệu đồng, tăng 350,70%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1.603.995 triệu đồng, tăng 4,11%; dịch vụ giáo dục 753.637 triệu đồng, tăng 17,97%; dịch vụ y tế 438.251 triệu đồng, tăng 6,51%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí 101.679 triệu đồng, tăng 27,48%; dịch vụ khác 836.680 triệu đồng, tăng 0,20%. Thị trường bất động sản 9 tháng năm 2023 ghi nhận mức tăng mạnh từ 2 công ty lớn là Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark và Công ty Cổ phần Vinhomes với 2 dự án nhà ở đang xây dựng, đã bàn giao được khối lượng nhà ở khá lớn.

Hoạt động vận tải, kho bãi 9 tháng ước đạt 4.715.736 triệu đồng, tăng 8,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng doanh thu hoạt động vận tải hành khách ước đạt 704.651 triệu đồng, tăng 10,92% so với cùng kỳ. Tổng số hành khách vận chuyển và luân chuyển toàn tỉnh ước đạt 13,63 triệu người và 742,70 triệu người.km, tương ứng tăng 9,30% và 11,29% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa: Tổng doanh thu hoạt động vận tải hàng hóa ước đạt 3.341.257 triệu đồng, tăng 8,52%; khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển ước đạt 5,10 triệu tấn và 1.204,40 triệu tấn.km, tương ứng tăng 9,03% và 6,39% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải: Tính chung 9 tháng năm 2023 ước đạt 486.555 triệu đồng, giảm 6,55% so với cùng kỳ năm trước./.

 
Nguồn Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top