Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá tỉnh Bình Định tháng 01/2023

02/02/2023 - 12:12 PM
Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 01/2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 184,5 triệu USD, giảm 5,6% so tháng trước và giảm 8,1% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 01/2023 ước đạt 149,2 triệu USD, giảm 5% so tháng trước và giảm 7,8% so cùng kỳ.

Tháng Một năm 2023, các mặt hàng xuất khẩu trực tiếp của Bình Định ước đạt 149,2 triệu USD (xuất khẩu trực tiếp đạt 100%), đã đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 5 châu lục, cụ thể: Châu Á có 21 nước, ước đạt 54,2 triệu USD, chiếm 36,3%; Châu Âu có 25 nước, ước đạt 37,1 triệu USD, chiếm 24,9%; Châu Mỹ có 15 nước, ước đạt 53,5 triệu USD, chiếm 35,9%; Châu Đại Dương có 3 nước, ước đạt 3,9 triệu USD, chiếm 2,6%; Châu Phi có 1 nước, ước đạt 0,5 triệu USD, chiếm 0,3% so kim ngạch xuất khẩu trực tiếp.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2023 ước đạt 35,3 triệu USD, giảm 8% so tháng trước và giảm 9,6% so với cùng kỳ. Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu trong tháng 01/2023, có 07 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu chiếm 85,5% kim ngạch nhập khẩu của tỉnh, gồm: Hàng thuỷ sản; thức ăn gia súc và nguyên liệu; nguyên phụ liệu dược phẩm; phân bón; vải các loại; nguyên phụ liệu dệt, may, da giày; máy móc thiết bị. Các nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh so cùng kỳ gồm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu (+97,6%); nguyên phụ liệu dược phẩm (+43%). Các nhóm hàng nhập khẩu giảm mạnh so cùng kỳ gồm: Hàng thủy sản (-42,2%); gỗ và sản phẩm từ gỗ (-32,6%)./.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top