Tiền Giang: 4 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 5.907 tỷ đồng

05/05/2022 - 03:46 PM

Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng thực hiện 1.127 tỷ đồng; trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 790 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 245 tỷ đồng. Bốn tháng, thu 5.907 tỷ đồng; trong đó: thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 3.315 tỷ đồng, đạt 37,6% dự toán và giảm 11,8% so cùng kỳ; thu nội địa 3.237 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, giảm 12,2% so cùng kỳ (trong thu ngân sách trên địa bàn: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 957 tỷ đồng, đạt 34,8% dự toán, giảm 4,2% so cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 465 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán, giảm 21,4% so cùng kỳ, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 538 tỷ đồng, đạt 35% dự toán, giảm 13,7% so cùng kỳ...

 Tiền Giang: 4 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 5.907 tỷ đồng

                                                                                                                   

Tổng chi ngân sách nhà nước trong tháng 1.035 tỷ đồng; trong đó: chi đầu tư phát triển 320 tỷ đồng. Bốn tháng, chi 4.797 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, tăng 1,8% so cùng kỳ; trong đó: chi đầu tư phát triển 1.306 tỷ đồng, đạt 33,1% dự toán, tăng 2.2% so cùng kỳ; chi hành chính sự nghiệp 2.358 tỷ đồng, đạt 31,4% dự toán và tăng 17,5% so cùng kỳ./.

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Tiền Giang


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top