Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

11/06/2024 - 08:28 AM

Ngày 05/6/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4305/BKHĐT-VP về việc phân công thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đầy đủ nội dung của Chỉ thị đến toàn thể công chức, viên chức và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ được giao để thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ưu tiên thực hiện trình tự thủ tục rút gọn theo quy định.

Thực hiện nghiệm việc cải cắt, cắt giảm TTHC ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kiểm soát chặt chẽ, đánh giá tác động chính sách cụ thể đối với quy định TTHC, thực hiện tốt việc tham vấn ý kiến người dân, doanh nghiệp (tăng cường tham vấn trên môi trường điện tử).

Công bố đầy đủ TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ với các bộ, cơ quan, địa phương, TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ với nhau; xác định đúng phạm vị, thẩm quyền ban hành TTHC nội bộ để rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra tại quyết định số 1085/QĐ – TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong cải cách TTHC để người dân, cộng đồng doanh nghiệp biết và đồng hành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng tại Công văn số 4305/BKHĐT-VP, Tổng cục Thống kê (TCTK) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: (1) Tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. (2) Các đơn vị thuộc cơ quan TCTK phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 4305/BKHĐT-VP ngày 05/6/2024 khi có yêu cầu. Trước đó, ngày 28/5/2024, TCTK đã có Công văn số 963/TCTK-VPTC về việc quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

PV


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top