Video
Tuyên truyền về Điều tra doanh nghiệp năm 2024

Bắt đầu từ ngày 01/4/2024, Tổng cục Thống kê tiến hành Điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Tổng cục Thống kê họp Tổng kết Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Chiều ngày 20/5/2024, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức cuộc Họp Tổng kết Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 5 địa phương tham gia thí điểm điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Kỳ họp lần thứ 8 Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Pháp

Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp, tại thủ đô Paris, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và Bộ trưởng Ngoại thương, Thu hút nước ngoài, Pháp ngữ và người Pháp ở nước ngoài Franck Riester đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 8 Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Pháp.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng ba năm 2020-2022

Chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm (Sn) của cả nước/từng vùng/từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định, phân hạng theo thang điểm 100 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện 10 chỉ tiêu

QUỐC TẾ
ASEAN - Ấn Độ rà soát Hiệp định AITIGA nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại song phương

Hiệp định về Thương mại, Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) được ký kết năm 2009. Tháng 9/2022, hai bên giao nhiệm vụ cho Ủy ban Hỗn hợp AITIGA tiến hành rà soát, đánh giá Hiệp định nhằm giúp hoạt động thương mại thuận lợi hơn và các doanh nghiệp trong khu vực cùng có lợi.

Top