Tổng cục Thống kê đón Đoàn Giám sát Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14/11/2022 - 10:45 AM
Sáng ngày 14/11/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức tiếp đón Đoàn Giám sát của Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đến thực hiện giám sát công tác Đảng theo Quyết định số 166 ngày 20/9/2022 của Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT về Giám sát Đảng bộ TCTK. Bí thư BCH Đảng bộ TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thống kê khóa XXVI, Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ TCTK. Về phía Đảng ủy Bộ KH&ĐT có: đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ KH&ĐT, đồng chí Đào Thị Thu Hiền – Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan và thành viên Đoàn Giám sát Văn phòng Đảng ủy thuộc Đảng ủy Bộ KH&ĐT.
 
Tổng cục Thống kê đón Đoàn Giám sát Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bí thư Đảng bộ, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương bày tỏ trân trọng cảm ơn sụ quan tâm của Đảng ủy Bộ KH&ĐT trong thời gian quan đã hướng dẫn Đảng bộ TCTK thực hiện công tác Đảng với tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ cao. Bên cạnh nhiệm vụ giám sát, công tác giám sát của Đoàn Giám sát còn giúp Đảng bộ TCTK rà soát toàn bộ các tài liệu, văn bản, công tác Đảng mà TCTK đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Qua đó, Đảng bộ TCTK sẽ có thêm kinh nghiệm được rút ra từ những mặt làm được và chưa làm được để hoàn thiện các văn bản cũng như quy trình triển khai công tác đảng một cách chuẩn chỉnh. Bí thư Đảng bộ, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương giao đồng chi Nguyễn Trung Tiến - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng TCTK sẽ phụ trách, hỗ trợ và trao đổi công việc với đoàn Giám sát để đạt hiệu quả cao. Đồng thời quán triệt các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra đảng, thẳng thắn chỉ rõ các khuyết điểm và mong đoàn giám sát sẽ chỉ dẫn và chỉ rõ cách thức sửa chữa những khuyết điểm còn thiếu sót.

Theo đó, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, thực hiện Quyết định số 166 ngày 20/9/2022 của Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT về giám sát, Đảng bộ TCTK đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn Giám sát thực hiện công tác kiểm tra giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ KH&ĐT đã giới thiệu các thành viên của Đoàn Giám sát của Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&ĐT. Đồng thời, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Thu Lan bày tỏ cảm kích về sự có mặt đầy đủ của BCH Đảng bộ TCTK và các Bí thư Chi bộ, điều này đã thể hiện sự quan tâm rất lớn về công tác Đảng, sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị kiểm tra của Đảng bộ TCTK. Đại diện Đoàn Giám sát đã giới thiệu cụ thể cách thức làm việc để Đảng ủy TCTK cùng tham gia hỗ trợ đoàn giám sát.

 
Tổng cục Thống kê đón Đoàn Giám sát Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng bộ TCTK, Phó Bí thư Nguyễn Trung Tiến báo cáo Đoàn Giám sát Kết quả công tác Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Báo cáo cho biết, về đặc điểm tình hình, Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các tổ chức, cá nhân. Đến tháng 10/2022, Đảng bộ TCTK có 17 chi bộ trực thuộc và 01 đảng bộ bộ phận (trong đảng bộ bộ phận có 05 chi bộ trực thuộc). Hiện nay, Đảng bộ TCTK có 23 tổ chức, cơ sở đảng cấp dưới, bao gồm: 01 đảng bộ bộ phận và 22 chi bộ. Toàn Đảng bộ có 237 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí chuyên trách thực hiện công tác Đảng. Có 70 chức danh được bầu vào cấp ủy các cấp và lãnh đạo các chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ có 14 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 05 đồng chí (bao gồm Bí thư và 02 Phó bí thư). Cấp ủy và lãnh đạo các chi bộ trực thuộc có 56 đồng chí, trong đó số nữ có 34 đồng chí, chiếm 60,7%.

Trong quá trình công tác, Đảng bộ TCTK gặp được thuận lợi khi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT, cùng sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo TCTK. Các cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong và đầu tàu; sát sao trong chỉ đạo điều hành và dẫn dắt các tổ chứ, cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong Đảng bộ có ý thức gương mẫu trước quần chúng, nghiêm túc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và nơi cư trú; phát huy vai trò của người đảng viên, hăng hái đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao. Đảng ủy đã xây dựng và giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; tạo mối quan hệ công tác tố giữa cấp ủy đảng với chính quyền, giữa đảng viên và quần chúng cơ quan.

Tuy nhiên, Đảng bộ TCTK gặp một số khó khăn do đặc thù về tổ chức và nghiệp vụ nên đảng viên thường xuyên đi công tác. Do đó, gặp khó khăn khi triệu tập toàn bộ đảng viên để tham dự các hội nghị học tập, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết và chuyên đề cho Đảng ủy cấp trên triệu tập. Đảng bộ và chính quyền đã tích cực đổi mới, kiện toàn và sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Quyết định 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCTK thuộc Bộ KH&ĐT. Tuy nhiên, việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức trong thời gian qua đã làm biến động đến công chức, viên chức và người lao động, ảnh hưởng tới tâm lý một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Báo cáo cũng nêu rõ các kết quả về việc triển khai, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan; Việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, việt xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, chương trình công tác của cấp ủy; Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Nhìn chung, kể từ khi Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Tổng cục Thống kê đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Điều lệ Đảng, giữ vững nền nếp và các nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Đảng ủy cấp trên. Đảng bộ TCKT và các chi bộ luôn giữ tinh thần đoàn kết, các đảng viên có nhận thức tư tưởng chính trị vững vàng. Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua buổi làm việc, Đảng bộ TCTK đề xuất kiến nghị Đảng ủy cấp trên tiếp tục tổ chức các lớp học tập để bổ sung kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, lãnh đạp chi bộ và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng quy trình trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát.

 
Tổng cục Thống kê đón Đoàn Giám sát Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2
Toàn cảnh buổi làm việc

Ngay sau đó, Đoàn Giám sát Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&ĐT tiến hành giám sát, kiểm tra Hồ sơ của Đảng bộ TCTK, một số Chi bộ mẫu và đảng viên được lựa chọn bất kỳ theo yêu cầu của Đoàn Giám sát, kiểm tra./.
 
Tin, ảnh: Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top