Tổng cục Thống kê họp Tổng kết Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

20/05/2024 - 10:08 PM

Chiều ngày 20/5/2024, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc Họp Tổng kết Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 5 địa phương tham gia thí điểm Điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu và Đỗ Thị Ngọc cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ có liên quan của cơ quan Tổng cục và 5 Cục Thống kê địa phương tham gia thực hiện thí điểm gồm: Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Tiền Giang, Lâm Đồng.

Tổng cục Thống kê họp Tổng kết Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, đây là phiên tổng kết 5 đoàn công tác giám sát điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Mục đích nhằm đánh giá công tác thực hiện phương án điều tra thí điểm, trong đó nội dung của các bảng hỏi và chất lượng của phiếu được đặt lên hàng đầu, đi kèm với hai nội dung này là các nguồn lực: Con người, điều kiện kỹ thuật, các điều kiện hỗ trợ và đặc biệt là công tác phối hợp khai thác dữ liệu hành chính. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê trình bày những vấn đề còn băn khoăn, nhiều ý kiến cần phải xem xét lại trong quá trình triển khai điều tra thí điểm và có hướng để hoàn thiện phiếu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê (TTDL) Vũ Thị Thu Thủy trình bày Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐT 2025). Báo cáo cho biết, thực hiện giám sát điều tra thí điểm, đoàn công tác đã tổ chức cuộc họp với 5 Cục Thống kê (CTK) để thông báo Kế hoạch chi tiết thực hiện Điều tra thí điểm TĐT 2025 tại địa bàn, nghe CTK báo cáo khái quát tình hình tổ chức triển khai Phương án Điều tra thí điểm TĐT 2025 trên địa bàn. Đoàn công tác đã tổ chức, phối hợp cùng CTK trực tiếp xuống địa bàn điều tra, đến đơn vị điều tra nghe các điều tra viên (ĐTV) phỏng vấn, ghi phiếu điều tra, sử dụng thiết bị thu thập thông tin tại địa bàn. Tại mỗi địa bàn, đoàn công tác tổ chức họp rút kinh nghiệm, lắng nghe kiến nghị của địa phương về tổ chức điều tra, quy trình, nội dung thí điểm, các phần mềm điều tra và kinh phí điều tra,...

Về nội dung thực hiện, nhìn chung các CTK đã chuẩn bị và triển khai cuộc điều tra thí điểm TĐT 2025 theo đúng Phương án và các Văn bản hướng dẫn của TCTK. Quá trình triển khai khá thuận lợi về tổ chức, phối hợp thực hiện giữa CTK và Chi cục TK, các Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong triển khai các hoạt động hành chính và công tác thực địa tại địa bàn. Các đơn vị điều tra lớn như doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ đã được liên hệ trước nên tích cực hỗ trợ cung cấp thông tin. CTK đã từng tổ chức triển khai nhiều cuộc Tổng điều tra nên có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện cuộc điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025. Bên cạnh thuận lợi quá trình tiến hành điều tra còn gặp những khó khăn do khối lượng thông tin trong phiếu điều tra quá lớn, nhiều chỉ tiêu khó, câu hỏi dạng tổng hợp thông tin, tính toán số liệu, thời gian phỏng vấn dài. Bên cạnh đó, Cuộc điều tra thí điểm triển khai thực hiện vào tháng 4/2024, thời điểm diễn ra rất nhiều cuộc điều tra quan trọng khác như: Điều tra dân số giữa kỳ, điều tra chăn nuôi kỳ 01/4, điều tra doanh nghiệp năm... nên việc triển khai tổ chức thực hiện  có hạn chế nhất định do thiếu nhân lực,...

Báo cáo cũng đưa ra các kiến nghị, đề xuất như: Hoàn thiện sớm các tài liệu, văn bản liên quan thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 để CTK chuẩn bị cho công tác tuyển chọn lực lượng tham gia tập huấn, thu thập thông tin điều tra viên và giám sát viên. Các phần mềm điều tra và quản lý cuộc điều tra cần hoàn thiện sớm giúp CTK chủ động phân công, phân quyền cho tài khoản quản trị cấp huyện để Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện thuần thục, khi điều tra chính thức... Về nội dung phiếu điều tra, rà soát toàn bộ các nội dung và giải thích của các phiếu điều tra, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung của cuộc Tổng điều tra. Cần rà soát, biên soạn lại một số câu hỏi trên phiếu để đảm bảo tính thân thiện với ĐTV và người được phỏng vấn. Trong quá trình thiết kế phiếu nên lưu ý phù hợp với thời gian phỏng vấn của từng loại phiếu,...

 Tổng cục Thống kê họp Tổng kết Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 1

Toàn cảnh hội nghị

Cuộc họp cũng dành thời gian để các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận các nội dung trong quá trình triển khai điều tra thí điểm TĐT 2025. Theo đó, các ý kiến nhất trí với nội dung trình bày trong báo cáo và đưa ra các kiến nghị như: Cần nghiên cứu định mức lập bảng kê tạo thuận lợi hơn cho các ĐTV khi đi tác nghiệp điều tra tại địa phương; trong xây dựng phương án điều tra cần chú ý xem xét tính đặc thù của địa phương và làm gọn phiếu hỏi theo hướng xem xét thêm chỉ tiêu nào chọn, chỉ tiêu nào bỏ… Để chuẩn bị cho TĐT 2025 tới đây cần chuẩn bị công tác tuyền truyền sớm để đảm bảo tiến hành cuộc Tổng điều tra đạt kết quả theo đúng kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị Vụ Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản và Cục TTDL rà soát lại các câu hỏi theo hướng rút gọn lại câu hỏi để tạo thuận lợi khi triển khai và đảm bảo hiệu quả của phiếu hỏi. Các CTK cần nhắc nhở các ĐTV sử dụng cấu hình đảm bảo để tích hợp với hệ thống công nghệ thông tin của cuộc điều tra.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu lưu ý cần làm rõ phạm vi đối tượng điều tra cho cuộc điều tra. Đối với phiếu lấy từ Bộ Quốc phòng cần tiếp tục phối hợp để lấy thông tin. Đối với phiếu trang trại, cần nghiên cứu thêm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất thông tin. Phiếu xã còn dài cần tách làm nhiều nội dung. Các phần mềm cho phiếu hộ khi thực hiện điều tra cần thực hiện sớm để test phần mềm đảm bảo khi đi vào điều tra được thông suốt.

Phó Tổng cục trưởng Đỗ Thị Ngọc cho biết, qua tiến hành giám sát điều tra cho thấy thực hiện điều tra thí điểm các địa phương đã triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch phương án đề ra. Để chuẩn bị cho TĐT 2025 tới đây, đơn vị phần mềm cần test chương trình rất kỹ trước khi thực hiện điều tra.

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; và đề nghị Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản hoàn thiện nội dung phối hợp với Cục TTDL để rà soát các phiếu đảm bảo cho công tác điều tra. Trong quá trình thực hiện, cần bám vào mục đích của cuộc tổng điều tra từ đó xác định ra đối tượng điều tra và phạm vi điều tra. Rà soát lại mẫu điều tra để lựa chọn mẫu điều tra, đồng thời, khai thác tối đa hồ sơ dữ liệu hành chính./

M.TCác bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top