Tổng cục Thống kê triển khai chương trình kiểm tra về việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại tỉnh Bắc Giang

17/05/2022 - 02:31 PM

Thực hiện kế hoạch hằng năm của Tổng cục Thống kê (TCTK), trong hai ngày 12-13/5/2022, Đoàn công tác của TCTK đã triển khai chương trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước tại Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Giang trong năm 2020 và năm 2021. Ông Lê Mạnh Hồng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, TCTK làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, cùng lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã Hội và Cục Thuế tỉnh.

Đồng chí Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  báo cáo Đoàn công tác của TCTK
 

Mở đầu chương trình làm việc, đồng chí Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh báo cáo việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước tại Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh trong năm 2020 và năm 2021. Tiếp đó, đồng chí Lê Mạnh Hồng và các thành viên trong đoàn đã có ý kiến đánh giá về những việc làm được và những tồn tại, hạn chế về việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước tại Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Giang.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND cảm ơn sự quan tâm của TCTK với công tác sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước. Tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến của thành viên trong đoàn công tác để có các giải pháp nâng cao hơn nữa công tác sử dụng số liệu, thông tin thống kê; đồng thời yêu cầu các cơ quan, sở, ban, ngành cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị
 

Đồng chí Đồng Văn Sủng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang – Phó Trưởng đoàn đã báo cáo kết quả cung cấp thông tin thống kê phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Bắc Giang. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tốt với các cơ quan, sở, ban, ngành có liên quan để thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu kinh tế theo quy định, cung cấp kịp thời Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Bắc Giang điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua báo cáo cho thấy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê là cung cấp, phổ biến đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực thông tin thống kê kinh tế - xã hội, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo trong công tác nghiên cứu hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đồng Văn Sủng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang
báo cáo kết quả cung cấp thông tin thống kê phục vụ sự chỉ đạo điều hành
của Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Bắc Giang

 

Nhằm thống nhất trong công tác phối hợp và cung cấp thông tin, đồng thời phân công thu thập số liệu đầu vào để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định để cụ thể hóa các văn bản tại địa phương: Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 về việc ban hành Biểu mẫu thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 kèm theo Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đánh giá của Đoàn kiểm tra cho thấy, UBND tỉnh Bắc Giang sử dụng phần lớn số liệu, thông tin thống kê do TCTK, CTK tỉnh Bắc Giang công bố, phổ biến trong những năm qua để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Tuy nhiên, có thời điểm UBND tỉnh Bắc Giang chưa sử dụng đúng số liệu do TCTK thông báo.

 

Đồng chí Lê Mạnh Hồng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê 
trả lời các kiến nghị của Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Bắc Giang

Đoàn kiểm tra khuyến nghị các cơ quan sử dụng hiệu quả số liệu, thông tin thống kê nhà nước được cơ quan có thẩm quyền công bố, phổ biến; đề nghị CTK tỉnh Bắc Giang chủ trì, tăng cường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát, thu thập số liệu đầu vào của ngành, lĩnh vực để biện soạn hoặc cung cấp cho TCTK để biên soạn các chỉ tiêu thống kê đảm bảo phản ánh sát thực nhất tình hình phát triển của địa phương; tăng cường công bố, phổ biến số liệu, thông tin thống kê đúng quy định của Luật Thống kê và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang, cung cấp thông tin kịp thời nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Để về việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước được đầy đủ, chính xác và hiệu quả hơn, Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã đề xuất một số kiến nghị, đó là: (i) TCTK thường xuyên mở lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác thống kê cho đội ngũ công chức làm công tác thống kê ở các sở, ban, ngành để người làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành có điều kiện tiếp cận, cập nhật các phương pháp thống kê mới, tạo tính thống nhất về mặt số liệu và phương pháp luận đối với các chỉ tiêu thống kê; (ii) TCTK xem xét, điều chỉnh thời gian công bố số liệu GRDP ước tính 6 tháng và cả năm trước ngày 20/5 và 20/11 hàng năm để phục vụ kịp thời các kỳ họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; (iii) Xuất phát từ tình hình thực tế, cấp huyện, cấp xã cũng có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi quản lý của mình. Tuy nhiên, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cấp huyện, cấp xã không có chỉ tiêu kinh tế tổng hợp để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gây khó khăn cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Đề nghị TCTK xem xét, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 theo hướng bổ sung thêm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cho cấp huyện, cấp xã để làm căn cứ đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cho cấp huyện, cấp xã.

Theo thẩm quyền, Đoàn kiểm tra cũng đã trả lời các kiến nghị của Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Bắc Giang./.

 

Nguyễn Đức Thịnh
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top