Tổng cục Thống kê làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh

16/11/2022 - 09:12 AM

Chiều ngày 15/11/2022, tại Hà Tĩnh, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh về công tác thống kê và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc về phía TCTK có đại diện lãnh đạo một số vụ thuộc TCTK. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan...

 Tổng cục thống kê làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, hoạt động thống kê trên địa bàn thời gian qua đã được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Các số liệu thống kê và việc phân tích, đánh giá các chỉ số sẽ phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển của tỉnh cho từng tháng, từng quý cũng như cả năm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành và Cục Thống kê tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu cần thiết cho Cục Thống kê tỉnh. Đồng thời đề nghị TCTK chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành của tỉnh để cập nhật số liệu thống kê chính xác và sát với thực tế.

 Tổng cục thống kê làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo Công tác thống kê; tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022 tỉnh Hà Tĩnh và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm. Báo cáo cho thấy công tác thống kê được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Luật và các văn bản liên quan đến hoạt động thống kê.

Chấp hành tốt các quy định về hoạt động, chế độ báo cáo thống kê, chế độ sử dụng hệ thống thông tin, số liệu thống kê Nhà nước. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê thực hiện tốt công tác thng kê, cung cấp thông tin đầu vào, đối chiếu thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp.

Công tác biên soạn niên giám thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, các ấn phẩm thống kê được tỉnh quan tâm và chú trọng, phục vụ kịp thời nhu cầu của các đối tượng. Tỉnh cũng tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí để hoàn thành tốt các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê thường xuyên.

Hàng năm, từ các dữ liệu điều tra, thu thập, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh thực hiện phân tích, đánh giá, cung cấp kịp thời cho tỉnh các thông tin, số liệu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP), chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người, các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động thu hút đầu tư... Các báo cáo, thông tin, số liệu phản ánh tương đối toàn diện thực trạng kinh tế xã hội của tỉnh, dự báo kịp thời xu hướng phát triển của xã hội, là những công cụ hiệu quả phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022 tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt khá. Sản xuất nông nghiệp được mùa; lúa vụ Xuân và Hè Thu tương đương các năm gần đây. Giải ngân đầu tư công được tập trung chỉ đạo, 10 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch.

Thương mại, du lịch, dịch vụ từng bước phục hồi. So với cùng kỳ 2021, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 43.000 tỷ đồng, tăng hơn 24%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 66%; doanh thu vận tải, kho bãi đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 24%. Tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch. Từ đầu năm đến nay, đã đón gần 1,4 triệu lượt khách tham quan, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt hơn 1,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 3 tỷ USD.

Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Thành lập mới hơn 1.200 doanh nghiệp với tổng vốn gần 9.400 tỷ đồng (số lượng thành lập mới doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay), 15 hợp tác xã và gần 4.100 hộ kinh doanh; lũy kế toàn tỉnh có hơn 10.000 doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc, 1.000 hợp tác xã và 52.500 hộ kinh doanh, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động.

Chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án, trong đó 16 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 4.600 tỷ đồng, 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 278 triệu USD; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.490 dự án, trong đó 1.412 dự án trong nước với tổng mức gần 138.000 tỷ đồng; 77 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn gần 16,3 tỷ USD.

Từ nay đến cuối năm, dự báo nền kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục sẽ có thêm các dư địa đóng góp đáng kể vào tăng trưởng của quý IV và cả năm. Ngoài ra, so với 3 quý đầu năm thì quý IV được kỳ vọng tăng trưởng cao, góp phần cải thiện tích cực kết quả của cả năm 2022.

 Tổng cục thống kê làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh 2

Đoàn công tác TCTK tại buổi làm việc

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng cũng như dự báo cuối năm, Tỉnh đã chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, thu thập, đánh giá lại kết quả thực hiện của năm 2022 đối với các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để cung cấp dữ liệu đầu vào cho TCTK biên soạn số liệu GRDP một cách đầy đủ và chính xác nhất, đảm bảo phản ánh khách quan, trung thực tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với TCTK, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị TCTK quan tâm, hỗ trợ Tỉnh tính toán, cập nhật kết quả GRDP sơ bộ 9 tháng, ước tính quý IV và cả năm 2022 để tỉnh có cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2023 cũng như đánh giá giữa kỳ 2021-2025 trong năm tới; phối hợp cung cấp sớm số liệu ước tính tăng trưởng kinh tế định kỳ hàng quý cho Tỉnh để phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội; xem xét cung cấp, chia sẻ số liệu, thông tin thống kê của các dự án, các ngành, lĩnh vực do Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 để Tỉnh đảm bảo việc biên soạn các số liệu đầu vào thống kê; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác thống kê trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp và thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê đạt hiệu quả cao nhất. Hỗ trợ tỉnh trong việc chia sẻ thông tin thống kê, đổi mới phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê trong toàn ngành; thống kê bộ, ngành cần sớm thống nhất việc phân công thu thập thông tin đầu vào, chế độ báo cáo thống kê, tích hợp đồng bộ hóa, chia sẻ dữ liệu thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự tâp trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung tại buổi làm việc trong đó đáng chú ý các đại biểu đã đưa ra kiến nghị về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và đánh giá đúng tình hình tăng trưởng địa phương. Các đại biểu nhận định nhiều ngành, lĩnh vực tại tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn dư địa tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, công tác thống kê cần sự phối hợp của tất cả các cấp ngành, đơn vị trong việc cung cấp số liệu đầu vào. Việc đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng cần sát thực tiễn để đề ra kế hoạch, mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đề nghị tăng cường hơn nữa trong phối hợp giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh với TCTK; phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các sở, ngành của tỉnh Hà Tĩnh với ngành Thống kê đia phương; UBND cấp huyện chủ động với CTK tỉnh trong chia sẻ, cung cấp thông tin đầu vào; quan tâm, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ ngành Thống kê các cấp trong thời gian tới.

*Sáng cùng ngày, đoàn công tác của TCTK do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế Khu kinh tế Vũng Áng. Tiếp và đi cùng đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Hà Tĩnh.

 Tổng cục thống kê làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh 5

Tổng cục thống kê làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh 8

Tổng cục thống kê làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh 9

M.T (Theo nguồn Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh)

 

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top