Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm việc với một số cơ quan tỉnh Phú Thọ về điều tra thí điểm TĐT Nông thôn, nông nghiệp 2025

03/05/2024 - 08:58 AM

Ngày 2/5/2024, tại Phú Thọ, Đoàn công tác Tổng cục Thống kê (TCTK) do Tổng cục trưởng  Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thống kê và Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ về cơ sở dữ liệu hành chính về nông thôn, nông nghiệp tại tỉnh Phú Thọ, phục vụ việc nghiên cứu, sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê nông nghiệp, nông thôn và xây dựng phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; Chỉ đạo, giám sát điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

 Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với tỉnh Phú Thọ

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã trình bày báo cáo Công tác triển khai phương án Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Theo Báo cáo, thực hiện Quyết định số 637/QĐ-TCTK ngày 17/ 7/2023 của Tổng cục trưởng TCTK về việc ban hành Phương án điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; Căn cứ phương án điều tra, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Kế hoạch số 197/KH-CTK ngày 02/4/2024 về Kế hoạch triển khai phương án Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (ĐTTĐ 2025). Ngày 26/4/2024, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã ban hành văn bản số 1648/UBND-KTTH về việc phối hợp thực hiện ĐTTĐ 2025.

Theo phương án, ĐTTĐ 2025 tại tỉnh Phú Thọ được tiến hành và thực hiện chọn mẫu điều tra tại 02 huyện: Yên Lập và Thanh Thủy. Tại 02 huyện số lượng các đơn vị điều tra được chọn mẫu gồm: 200 hộ để thu thập các thông tin cơ bản (Phiếu số 01/TĐTNN-HO); 10 hộ mẫu để thu thập các thông tin chuyên sâu (Phiếu số 02/TĐTNN-HM); 04 UBND xã để thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã (Phiếu số 04/TĐTNN-XA); 01 thị trấn để thí điểm công tác lập bảng kê các hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản khu vực thành thị; 06 trang trại hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Phiếu số 03/TĐTNN-TT); 02 doanh nghiệp và 02 hợp tác xã có hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Phiếu số 05/TĐTNN-DN).

Về công tác chọn mẫu đơn vị điều tra thí điểm: Đối với đơn vị phiếu hộ Xại huyện Yên Lập chọn 2 xã gồm Xuân Thủy và Thượng Long. Tại huyện Thanh Thủy chọn 2 xã và 1 thị trấn gồm: Xã Đào Xá, xã Sơn Thủy và thị trấn Thanh Thủy. Đây là các huyện, xã được chọn đảm bảo đa dạng trong sản xuất kinh doanh nói chung, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nói riêng và đại diện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương.

 Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với tỉnh Phú Thọ 1

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương dự phỏng vấn trang trại Lê Mạnh Cường
tại khu 6 xã Đồng Trung, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

Về chọn địa bàn điều tra và kết quả lập bảng kê: Khu vực nông thôn tại huyện Yên Lập: xã Xuân Thủy chọn khu 8 có 121 hộ và khu 1 có 138 hộ; xã Thượng Long chọn khu Đồng Chung có 140 hộ và khu Dân Chủ có 120 hộ. Tại huyện Thanh Thủy: xã Đào Xá chọn khu 4 có 148 hộ và khu 3 có 118 hộ; xã Sơn Thủy chọn khu 7a có 128 hộ và khu 7b có 169 hộ.

Khu vực thành thị chọn thị trấn Thanh Thủy, đã ghép số lượng hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản các khu để đảm bảo số lượng hộ của 1 địa bàn (theo phương án). Kết quả tại thị trấn Thanh Thủy đã ghép được 5 địa bàn với tổng số hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản sau khi lập bảng kê là 851 hộ để thí điểm công tác lập bảng kê các hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản.

Chọn hộ để điều tra thí điểm tại mỗi địa bàn điều tra khu vực nông thôn, chọn 25 hộ liền kề nhau để tiến hành điều tra thu thập thông tin. Kết quả tại 2 huyện đã chọn được 200 hộ mẫu điều tra tình hình cơ bản. Chọn hộ để điều tra thu thập các thông tin chuyên sâu tổng cộng tại 2 huyện đã chọn được 10 hộ mẫu điều tra thu thập các thông tin chuyên sâu.

Chọn trang trại để điều tra thí điểm, tại huyện Yên Lập chọn 3 trang trại hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gồm: 2 trang trại tại xã Đồng Thịnh và 1 trang trại tại xã Ngọc Đồng. Tại huyện Thanh Thủy, chọn 3 trang trại hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gồm: 2 trang trại tại xã Sơn Thủy và 1 trang trại tại xã Đồng Trung.

Chọn doanh nghiệp, hợp tác xã để điều tra thí điểm: Tại huyện Yên Lập chọn Công ty Cổ phần Nguyên Khôi Xanh (Hoạt động chăn nuôi) và Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Nguyên Phát (Hoạt động nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo). Tại huyện Thanh Thủy, chọn Công ty TNHH Hưởng Lợi Phú Thọ (Hoạt động chăn nuôi) và Hợp tác xã nông nghiệp Đào Xá (Hoạt động dịch vụ nông nghiệp).

Chọn Ủy ban nhân dân xã để điều tra thí điểm: Tại huyện Yên Lập chọn 2 xã gồm: Xuân Thủy và Thượng Long. Tại huyện Thanh Thủy chọn 2 xã gồm: Đào Xá và Sơn Thủy. Tại huyện Thanh Thủy chọn 2 xã gồm: Đào Xá và Sơn Thủy.

Công tác tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra thí điểm được thực hiện theo đúng phương án. Các điều tra viên được tuyển chọn đảm bảo có và sử dụng thành thạo thiết bị di động thông minh để cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin. Riêng phiếu UBND xã lựa chọn 4 ĐTV là cán bộ thống kê xã thực hiện khai thác hồ sơ, tổng hợp, ghi số liệu vào phiếu trên hệ thống Trang điều hành tác nghiệp. Các giám sát viên được tuyển chọn là công chức thống kê. Được phân công giám sát viên tại địa phương đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát và có tổng hợp ý kiến phục vụ công tác xây dựng Phương án điều tra chính thức. Ngoài ra Cục Thống kê còn tạo thêm 2 tài khoản quan sát viên cấp tỉnh (của đồng chí Phó Cục trưởng và đồng chí Trưởng phòng thu thập thông tin Thống kê) để thường xuyên quan sát, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trong quá trình tiến hành điều tra.

Về công tác tập huấn, trong 2 ngày 28-29/3/2024, Cục Thống kê đã triệu tập lãnh đạo, công chức của Phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thu thập thông tin Thống kê, Chi cục Thống kê của 2 huyện Yên Lập và Thanh Thủy về dự tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Cục Thống kê kết nối với Tổng cục Thống kê. Ngày 11-12/4/2024, Chi cục Thống kê khu vực Cẩm Khê - Yên Lập và Chi cục Thống kê khu vực Tam Nông - Thanh Thủy đã mời các điều tra viên được tuyển chọn đến Chi cục để tập huấn nghiệp vụ điều tra, truyền đạt, hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ công tác lập bảng kê, điều tra và sử dụng phần mềm điều tra CAPI… đảm bảo đạt yêu cầu nhiệm vụ.

Chiều cùng ngày, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Phú Thọ.

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn công tác của Tổng cục; Lãnh đạo Cục Thống kê; lãnh đạo và công chức các phòng có liên quan; Về phía Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ có Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo và công chức có liên quan của Sở NN&PTNT.

 Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với tỉnh Phú Thọ 2

Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ: Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Thống kê

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, trong công tác phối hợp với Cục Thống kê thực hiện Quy chế số 386/QCPH – CTK- SNN  ngày 16/7/2020 về việc tổ chức thực hiện trao đổi thông tin giữa Cục Thống kê và Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ, Sở NNPTNT đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Quy chế phối hợp gửi UBND các huyện, thành thị và các đơn vị liên quan trong ngành. Những năm qua, Sở NNPTNN và Cục Thống kê đã thường xuyên phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời làm cơ sở để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo phát triển nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Bên cạnh đó, công tác trao đổi thông tin, số liệu thống kê lĩnh vực nông nghiệp giữa hai ngành đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đầy đủ và khách quan; đáp ứng tính thời vụ; phản ánh được hiện trạng phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Tỉnh.

 Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với tỉnh Phú Thọ 3

Toàn cảnh làm việc với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Tại buổi làm việc hai bên cũng đã dành thời gian tập trung thảo luận và trao đổi về các nội dung như: Một số nội dung chỉ tiêu trong công tác thống kê; các nội dung bổ sung liên quan đến Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2025.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với tỉnh Phú Thọ 4 

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Sở NNPTNT Phú Thọ tiếp tục kết nối với Cục Thống kê cùng nhau xây dựng phiếu và rà soát lại kết quả điều tra. Đặc biệt, Tổng cục trưởng nhấn mạnh tới những nội dung mới, những nội dung khó, những nội dung cần làm rõ hơn trong kỳ điều tra này như: Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thể hiện sự kết nối chuỗi.

Theo kế hoạch, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và đoàn công tác Tổng cục sẽ tiếp tục làm việc tại tỉnh Phú Thọ từ ngày 2 - 6/5/2024./.

M.T

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ)

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top