Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ

20/11/2019 - 10:59 AM
Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 là cuộc TĐT lần thứ năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Hà Nội, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/ QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc Hội khóa 12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Vì vậy, kết quả cuộc TĐT được kỳ vọng tiếp tục cung cấp thông tin toàn diện về tình hình dân số, các đặc điểm về nhân khẩu học, tình hình lao động việc làm, điều kiện sống của dân cư,…
 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ

 
Trên cơ sở dữ liệu Tổng điều tra thu thập được, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố  Hà Nội năm 2019 đã khai thác, tổng hợp nhanh và biên soạn ấn phẩm “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ” (xuất bản tháng 9 năm 2019). Nội dung ấn phẩm gồm 2 phần chính: (i) Tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội; (ii) Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Phần 1 của ấn phẩm đã dành khoảng 10 trang giới thiệu về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố Hà Nội; Những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và thực hiện.

Phần 2 của ấn phẩn cung cấp những thông tin, chi tiết đầy đủ về tổng quan dân số và hộ dân cưNội qua 3 kỳ Tổng điều tra, bao gồm các nội dung sau: Quy mô và mật độ dân số; Tỷ số giới tính; tình trạng hôn nhân; của dân số từ 15 tuổi trở lên; Giáo dục; quy mô hộ dân cư; kết quả sơ bộ về nhà ở;… Mỗi nội dung, khía cạnh đều được phân tích, so sánh trên kết quả sơ bộ vừa tổng hợp được từ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy rõ xu hướng phát triển của dân số Thủ đô trong những thập kỷ vừa qua.

Ngoài ra, ấn phẩm còn có phần Phụ lục bao gồm các biểu số liệu chủ yếu và một số thông tin về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tập trung đánh giá tổng quan về những điểm mới trong Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 và các phương pháp tiến hành được ứng dụng cụ thể đối với địa bàn Hà Nội; Những ưu điểm, hạn chế, những giải pháp thực hiện của Ban chỉ đạo Thành phố.

Song song với ấn phẩm trên đây, Ban chỉ đạo TĐT thành phố Hà Nội còn xuất bản thêm 1 ấn phẩm “ bỏ túi” mang tên: “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Một số kết quả chủ yếu”. Nội dung ấn phẩm bao gồm những thông tin, số liệu chủ yếu (tổng hợp từ kết quả của Tổng điều tra) được thể hiện bằng các biểu đồ infographic sinh động và bắt mắt. Ấn phẩm bỏ túi giúp độc giả nhìn nhận bức tranh dân số Thủ đô ở một góc khái quát và cơ bản nhất với những thông tin đầy đủ, cần thiết và dễ khai thác nhất./.

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top