TP. Đà Nẵng nỗ lực tìm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong năm 2024

14/05/2024 - 08:08 AM

Theo Cục Thống kê TP. Đà Nẵng, với quyết tâm tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân hiệu quả lĩnh vực đầu tư công, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút khách du lịch, nâng cao tiêu dùng nội địa... các cấp lãnh đạo thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong năm 2024

TP. Đà Nẵng nỗ lực tìm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong năm 2024 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, có 03/4 nhóm ngành chính đạt tăng trưởng dương, gồm: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 0,4%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 13,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1%; riêng hoạt động khai khoáng giảm 30,3%.

Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được thúc đẩy với nhiều chương trình kích cầu, xúc tiến thương mại được triển khai. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2024 ước đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 10,4%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 23,2% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 98,5%.

Nhờ hiệu quả từ chính sách gia hạn thêm thị thực nhập cảnh đối với khách quốc tế, các chương trình kích cầu du lịch, cũng như sự nỗ lực của chính quyền, hoạt động du lịch ngày càng khởi sắc và thu hút đông đảo khách quốc tế du lịch đến Việt Nam. Số lượt khách phục vụ tại các cơ sở lưu trú của thành phố Đà Nẵng trong tháng 4 năm 2024 ước đạt 804,5 nghìn lượt, tăng 14,9% so với tháng cùng kỳ năm 2023. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 2.783 nghìn lượt, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tháng 4/2024 ước đạt 677 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu ước đạt 2.226 tỷ đồng tăng 98,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp từ 16/3/2024 đến 15/4/2024, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 428 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.433,4 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 15/4/2024), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.241 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 4.345,1 tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới tương đương so với cùng kỳ năm 2023 nhưng số vốn đăng ký giảm 22,4%. Điều này thể hiện sự thận trọng của doanh nghiệp mới thành lập trong đầu tư khi bắt đầu gia nhập thị trường. Một dấu hiệu tích cực của thị trường khi số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023 (tương đương với 952 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc). Tuy nhiên, trước khó khăn thách thức của nền kinh tế, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng vẫn tiếp tục tăng cao (+14,1%) so với cùng kỳ năm 2023 (tương đương 2.897 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc).

Trong đầu tư, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn và triển khai các dự án đầu tư công là một nhiệm vụ mang tính cấp bách và trọng tâm nhằm thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Với tinh thần đó, thành phố đã và đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để tăng cường giải ngân đầu tư công, hoàn thành thi công dự án, tạo kết quả tích cực đối với địa phương nói riêng và góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2024 của cả nước nói chung. Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2024 ước đạt 378 tỷ đồng, đạt 5,4% kế hoạch vốn năm 2024; tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 366 tỷ đồng, tăng 6,9% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 40,2% so với tháng trước và bằng 74,6% cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, ước vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.454 tỷ đồng, đạt 20,7% kế hoạch vốn được giao và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm 2023; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt gần 37 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án đang có tiến độ khá tốt như dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh; Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu; Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3...

Thu hút đầu tư trong nước từ ngày 15/3/2024 đến 15/4/2024, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 03 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới là 7.187 tỷ đồng. Cộng dồn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/4/2024, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 05 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới 8.415 tỷ đồng; trong đó, có 03 dự án nằm ngoài KCN với tổng vốn đăng ký đạt 7.605 tỷ đồng; 02 dự án nằm trong KCN, KCNC & KCNTT với vốn đăng ký đạt 810 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 15/4/2024, thành phố thu hút được 0,471 triệu USD (cùng kỳ năm 2023 đạt 10,103 triệu USD). Cộng dồn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/4/2024, thành phố thu hút được 21,658 triệu USD (cùng kỳ năm 2023 đạt 16,766 triệu USD), trong đó, có 20 dự án cấp mới với vốn đăng ký cấp mới là 22,394 triệu USD (cùng kỳ năm 2023 phát sinh 37 dự án cấp mới với vốn đăng ký cấp mới là 5,145 triệu USD); có 08 lượt dự án điều chỉnh tăng, giảm vốn với tổng vốn đăng ký giảm - 0,929 triệu USD (cùng kỳ năm 2023, phát sinh 10 lượt dự án với tổng vốn 9,010 triệu USD); có 02 lượt mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị 0,193 USD (cùng kỳ năm 2023 phát sinh 15 lượt với tổng giá trị 2,611 triệu USD).

Với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2024 của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã có những khởi sắc và đạt được những kết quả tích cực. Ước tính tháng 4/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hai chiều đạt 275,0 triệu USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 160,0 triệu USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023; nhập khẩu đạt 115,0 triệu USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.037,3 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 612,3 triệu USD, tăng 0,4%; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 425,0 triệu USD, tăng 24,3%. Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục duy trì xuất siêu gần 187,4 triệu USD.

Tháng 4/2024, thành phố tổ chức được 04 phiên giao dịch việc làm; số lượt doanh nghiệp tham gia là 363 đơn vị, tổng số lượt vị trí cần tuyển tại các phiên giao dịch là 21.091 lượt người; giải quyết việc làm cho 193 lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức được 11 phiên giao dịch việc làm; số lượt doanh nghiệp tham gia là 1.146 đơn vị, tổng số lượt vị trí cần tuyển tại các phiên giao dịch là 69.989 lượt người; giải quyết việc làm cho 572 lao động. Về xuất khẩu lao động thành phố Đà Nẵng đã có 63 người đi làm việc nước ngoài, chủ yếu ở thị trường Nhật Bản. Ngoài ra, thành phố đã giới thiệu 03 đơn vị có chức năng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về các địa phương để tư vấn, tuyển dụng./.

Nguồn: Cục Thống kê TP.Đà Nẵng


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top