Trà Vinh tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

03/07/2024 - 02:13 PM
Trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh nghiêm túc triển khai nhanh, hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, kinh tế- xã hội Trà Vinh đạt thành tựu tăng trưởng ấn tượng.
 
Theo Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, 6 tháng đầu năm 2024 tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tính tăng 10,27% so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đứng thứ 6 cả nước, là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay của địa phương này. Tốc độ tăng đều ở cả 3 khu vực, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,51%, đóng góp 0,94 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 22,15%, đóng góp 7,54 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,25%, đóng góp 1,75 điểm phần trăm.
 
Trà Vinh tăng trưởng 6 tháng đầu năm dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Sáu tháng đầu năm 2024, Trà Vinh có mức tăng trưởng đứng đầu khu vực ĐBSCL và đứng thứ 6 cả nước
 
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất và sản lượng lúa Đông Xuân tăng khá cao do thời tiết thuận lợi, giá lúa tăng cao nhiều hộ nông dân tích cực chăm sóc, đàn heo phát triển tương đối ổn định ở những hộ có năng lực chủ động con giống và chăn nuôi quy mô lớn. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,94%, đóng góp 0,91 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 0,62%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm.
 
Khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp sản xuất điện tiếp tục đà tăng trưởng, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được duy trì phát triển ổn định. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 24,93% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 7,3 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành sản xuất điện là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 30,85%, đóng góp 6,86 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,18%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 4,97%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm, ngành xây dựng của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với một số công trình được chuyển tiếp chuyển tiếp từ năm 2023 và một số đơn vị hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở của tỉnh như: Bộ Công an hỗ trợ 1.290 căn nhà; Công ty xổ số Trà Vinh hỗ trợ 300 căn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ 1.999 căn,…
 
Khu vực dịch vụ, các hoạt động thương mại và vận tải diễn ra sôi động. Đóng góp của một số ngành dịch vụ vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 như sau: Ngành bán buôn và bán lẻ tăng 9,71%, đóng góp 0,82 điểm phần trăm; ngành vận tải kho bãi tăng 19,42% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,43 điểm phần trăm;... Tuy nhiên, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 5,46%, làm giảm 0,19 điểm phần trăm do hiện nay hiện nay tỉnh đang tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của người tham giao thông nên người dân đã hạn chế tổ chức ăn uống ngoài gia đình.
 
Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 23,51%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,95%; khu vực dịch vụ chiếm 30,16%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,38 (Cơ cấu tương ứng của 6 tháng đầu năm 2023 là 25,07%; 37,52%; 31,51%; 5,9%)./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top