Trà Vinh tích cực chuẩn bị cho cuộc Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

11/06/2024 - 08:49 PM
Trà Vinh là tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; đông nhất là đồng bào Khmer, Hoa, Chăm. Trà Vinh cũng là tỉnh có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống cao nhất cả nước, chiếm khoảng gần 32% dân số của tỉnh. 

Năm 2024, cuộc Điều tra Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được tiến hành trên phạm vi cả nước. Để làm tốt các công tác của cuộc Điều tra, ngày 28/5/2024, tại trụ sở, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024. Hội nghị Tập huấn có sự tham dự của Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, các Phòng nghiệp vụ Cục Thống kê, Chi cục Thống kê các khu vực và phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố.

 
Trà Vinh tích cực chuẩn bị cho cuộc Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
Cục Thống kê Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn để chuẩn bị cho Điều tra thu thập thông tin
về thực trạng KTXH của 53 DTTS năm 2024

Tại Hội nghị ông Trần Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh cho biết: Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số; trong đó quy định Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện cuộc điều tra này với chu kỳ 05 một lần. Tổng cục trưởng TCTK đã ban hành Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 về việc ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trong đó có 51 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống. Theo quy định của Phương án điều tra, cuộc điều tra thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn trong 1,5 tháng từ ngày 01/7 đến ngày 15/8/2024.

Điều tra thu thập thông tin về thực trang kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 do Tổng cục Thống kê chủ trì là cuộc điều tra mẫu quy mô lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực của đời sống dân cư vùng dân tộc thiểu số, thu thập thông tin phục vụ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến công tác dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam, giúp các cấp chính quyền địa phương cũng như Đảng, Quốc hội, Chính phủ điều hành, hoạch định chính sách dân tộc, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội toàn diện đối với vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, đòi hỏi các học viên tham gia tập huấn lĩnh hội đầy đủ nội dung bài giảng; tích cực trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện điều tra tại địa bàn để tìm giải pháp tháo gỡ.

Trà Vinh tích cực chuẩn bị cho cuộc Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 1
Các đại biểu tham dự tập huấn với tinh thần nghiêm túc

Trước đó, đại diện Cục Thống kê Trà Vinh đã cùng đại diện các Cục Thống kê của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Dân tộc tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn Điều tra DTTS năm 2024. Trong các ngày này, các giảng viên của Tổng cục Thống kê (TCTK) đã thực hiện tập huấn về nghiệp vụ với các nội dung chính như: Xác định hộ dân cư và nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ; giới thiệu và hướng dẫn về các phiếu điều tra; Hướng dẫn sử dụng trang Web tác nghiệp điều tra và phần mềm CAPI, thảo luận toàn bộ nội dung liên quan đến nghiệp vụ điều tra…/.
 
Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top