Trailer Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

20/06/2024 - 12:35 PM
Bắt đầu từ 1/7-15/8/2024, Tổng cục Thống kê thực hiện Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời là góp phần xóa đói giảm nghèo, đưa kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm bắt kịp tiến trình phát triển chung của đất nước
Các video khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top