UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Thống kê năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

03/01/2023 - 09:25 AM
Chiều ngày 28/12/2022, UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Thành - Phó Cục trưởng CTK tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND Huyện. 
 
Năm 2022, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện; sự phối hợp của các phòng, ban, ngành cấp huyện và xã, thị trấn; sự ủng hộ cung cấp thông tin của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,  cùng sự nỗ lực của Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành. Theo đó, bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nền kinh tế - xã hội, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và từng ngành, xã, thị trấn.
 
UBND huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Thống kê năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023
của Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh
 
Chi cục đã triển khai, thực hiện tốt các công việc khác như: Hoàn thiện xử lý kết quả Tổng điều tra kinh tế; chỉ đạo củng cố hệ thống thống kê cơ sở; chỉ đạo thực hiện tiêu chí thu nhập và một số công việc có tính chất lâu dài trong các lĩnh vực phương pháp chế độ, pháp lý.
 
Trong năm 2022 đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Các cuộc điều tra được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra và phương án; việc giám sát, kiểm tra các cuộc điều tra tiếp tục được cải tiến, đảm bảo thông tin các cuộc điều tra được thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, chất lượng thông tin đầu vào của một số cuộc điều tra đã được nâng lên.
 
Bên cạnh một số kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Chưa hình thành một hệ thống thông tin thống kê thống nhất, đồng bộ. Theo dõi biến động tình hình các tác động, nguyên nhân để phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa được cập nhật thường xuyên. Đội ngũ công chức làm công tác thống kê tại phòng, ban, ngành chất lượng chưa đồng đều...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác thống kê năm 2022, qua đó phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nền kinh tế - xã hội của Huyện. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đề nghị trong thời gian tới, Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang cần tiếp tục nâng cao chất lượng số liệu thống kê, tổ chức tốt và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thống kê; Tiếp tục đẩy mạnh giám sát, kiểm tra trong công tác thống kê; Hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ đội ngũ công chức thống kê cơ sở;  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, qui trình ISO, tuyên truyền tốt Luật Thống kê và các văn bản của cấp trên.
 
Năm 2022, Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang đã được Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận tập thể lao động xuất sắc. Đồng thời được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 04 cá nhân, 02 tập thể cấp xã có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê.
 
UBND huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Thống kê năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 1

UBND huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Thống kê năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 2
Tại hội nghị UBND huyện đã trao giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác thống kê năm 2022
 
 Võ Văn Thanh
Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top