Già làng, trưởng bản, người có uy tín tuyên truyền, động viên đồng bào hợp tác cung cấp thông tin trong điều tra 53 dân tộc thiểu số

27/06/2024 - 02:06 PM

Những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) đóng vai trò quan trọng, là chỗ dựa tin cậy, là nòng cốt cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đồng thời dẫn dắt mọi người dân trong thôn, bản, phum sóc luôn vững tin đi theo Đảng, Nhà nước, tích cực ủng hộ và góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Họ cũng là hạt nhân quy tụ đoàn kết thôn, bản, phum sóc, đoàn kết các dân tộc và là những tấm gương đi đầu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hương ước, quy ước tiến bộ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Vai trò quyết định của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền Điều tra DTTS 2024

Ngày 14 /7/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ký Quyết định số 628/QĐ-TCTK Ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Điều tra DTTS 2024). Theo đó, vào ngày 01/7/2024 sẽ tiến hành thu thập thông tin cuộc Điều tra này.

Trong thực hiện cuộc Điều tra DTTS 2024, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã xác định vai trò quyết định của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền điều tra. Theo đó, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào DTTS không những là người nắm vững được tâm tư, tỉnh cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân mà còn luôn đi đầu trong công tác vận động đồng bào triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, duy trì nếp sống văn hóa. Với những hiểu biết, kinh nghiệm trong sản xuất, ứng xử các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng người dân tộc. Do đó, để cuộc Điều tra DTTS 2024 được thành công, TCTK bày tỏ mong muốn, nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS phối hợp tuyên truyền, động viên đồng bào hợp tác cung cấp thông tin để điều tra viên thống kê hoàn thành nhiệm vụ.

Vai trò quyết định của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền Điều tra DTTS 2024 1

Tại tỉnh Hà Giang, một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc của Tổ quốc có 192/193 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hầu hết, nơi cứ trú của đồng bào DTTS chủ yếu sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi cao, địa hình bị chia cắt, độ dốc lớn, núi đá, thường xảy ra lũ quét sạt lở đất, giao thông đi lại khó khăn. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang - Triệu Trung Hiệp cho biết, trong những năm qua, công tác phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hà Gang đã đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới. Người có uy tín luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động, luôn gương mẫu cho mọi người học tập và noi theo, là chỗ dựa tinh thần tin cậy của Đảng, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc, các đoàn thể các cấp và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hiện, tổng số người có uy tín toàn Tỉnh là 2.063 người đang sinh sống tại 2.071 thôn, bản, tổ dân phố. Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào DTTS trên địa bàn Tỉnh là lực lượng nòng cốt hết sức quan trọng, họ có ảnh hưởng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong vùng đồng bào DTTS. Đây sẽ là một trong những lực lượng quan trọng trong tuyên truyền để triển khai thành công cuộc Điều tra DTTS 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong vai trò tuyền truyền cuộc Điều tra DTTS 2024, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng bằng uy tín, kinh nghiệm, sự hiểu biết, phong tục, tập quán, thực tiễn địa phương, trách nhiệm của mình sẽ tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc mình và góp phần là cầu nối trong việc tuyên truyền đến bà con nhân dân hiểu và tích cực giúp điều tra viên trong việc điều tra, thu thập thông tin các hộ dân cư người DTTS tại các thôn, bản, phum sóc./.

Vai trò quyết định của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền Điều tra DTTS 2024 2

M.T

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top