Văn hóa - Xã hội - Môi trường

5 khuyến nghị đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và toàn diện ở Việt Nam

08/12/2023

Tại Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023, ông Arnaud Ginolin - Tổng giám đốc BCG Việt Nam đã đưa ra 5 khuyến nghị nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và toàn diện tại Việt Nam. Các khuyến nghị này dựa trên thành công của các quốc gia trong thực hiện tăng trưởng xanh, cũng như thực tế tại Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

06/12/2023

Ngày 28/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Quyết định số 4068/QĐ - BGDĐT về việc phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025”.

Thành tựu trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội

06/12/2023

Với việc mở rộng ra toàn bộ nhóm chính sách xã hội cho mọi đối tượng, Việt Nam hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm nước có chỉ số phát triển con người cao trên thế giới.

Thực trạng tiếp cận an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái

05/12/2023

Phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái thường được coi là nhóm người yếu thế của xã hội, do đó, các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước thường bao gồm cả vấn đề đảm bảo an sinh, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn đặc thù ở nhiều địa phương, nhiều đối tượng vẫn chưa thể tiếp cận sự hỗ trợ từ chính sách an sinh xã hội (ASXH), trong đó có phụ nữ và trẻ em gái.

Giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

30/11/2023

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tốc độ giảm nghèo nhanh. Kết quả thực hiện các tiêu chí đánh giá về mức độ thiếu hụt dịch vụ cơ bản xã hội đã được nâng lên, đời sống người dân trong Vùng từng bước được cải thiện.

Mức sinh thấp - vấn đề đặt ra cho công tác dân số Việt Nam hiện nay

30/11/2023

Các chuyên gia dân số đang bày tỏ quan ngại trước thực trạng tại nhiều địa phương hiện nay mức sinh trung bình một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ rất thấp. Điều này sẽ dẫn đến những hệ lụy như: Già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Để giải quyết chênh lệch mức sinh ở các vùng miền, Việt Nam cần tiếp tục có các giải pháp can thiệp phù hợp trong thời gian tới.

Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

30/11/2023

Đây là nội dung Tiểu dự án 1 của dự án 9 về Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025

Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

29/11/2023

Dự án về Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã xây dựng Tiểu dự án về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN.

Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

29/11/2023

Dự án 7 về Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu cải thiện sức khoẻ của người DTTS về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ; Tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; Tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS&MN.

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

29/11/2023

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025) xây dựng dự án 8 về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em đã đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top