Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia - thành phần hạ tầng số quan trọng của Việt Nam

02/11/2023

Ngày 30/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Quan điểm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia được Chính phủ xác định theo tiêu chuẩn quốc tế, trở thành một thành phần hạ tầng số quan trọng phục vụ phát triển kinh tế và quản lý xã hội phù hợp với đặc điểm của Việt Nam…

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025

02/11/2023

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã và đang được các cấp, các ngành và địa phương trong cả nước triển khai đồng bộ, rộng khắp. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả từ Chương trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2023-2025.

Khoa học và công nghệ - nền tảng trong xây dựng nông thôn mới

30/10/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai thời gian qua đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực. Trong đó, khoa học công nghệ được xác định là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình.

Chuyển dịch năng lượng và phát triển ngành năng lượng Hydrogen xanh tại Việt Nam

30/10/2023

Tại Diễn đàn cấp cao “Chuyển dịch năng lượng và phát triển ngành năng lượng Hydrogen xanh tại Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, Hydrogen xanh đã nổi lên như một giải pháp nổi bật trong tiến trình theo đuổi một tương lai xanh. Phát triển Hydrogen xanh được xem là cấp thiết trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

25/10/2023

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ đã quan tâm đầu tư phát triển dược liệu thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có tiểu dự án 2 “Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Kết quả bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long

23/10/2023

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng sống cho người dân nơi đây.

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới gắn với đô thị hóa: Một số định hướng triển khai giai đoạn 2021-2025

23/10/2023

Quy hoạch xây dựng nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa là định hướng xuyên suốt trong xây dựng và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030 theo mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát triển kinh tế xã hội: Mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

23/10/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được thiết kế với 10 dự án thành phần, trong đó có tiểu dự án số 3 thuộc Dự án 3 “Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” nhằm tạo sinh kế bền vững giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

23/10/2023

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhằm góp phần phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, tạo thuận lợi cho bà con dân tộc phát triển kinh tế.

Thúc đẩy tái chế và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt

23/10/2023

Tốc độ đô thị hóa ở thành thị và nông thôn ngày càng nhanh cùng với đó là sự gia tăng dân số đã làm cho lượng chất thải rắn sinh hoạt gia tăng, gây áp lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top