Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Chuyển đổi số tại Việt Nam - Những kết quả đáng ghi nhận

15/09/2023

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, công cuộc chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam đang ngày càng tiến nhanh, tiến mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần rút ngắn con đường đến các mục tiêu đề ra.

Tín hiệu tích cực từ những chương trình, dự án đưa nước sạch tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

15/09/2023

Với nỗ lực giải bài toán thiếu nước sạch, nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai, thực hiện thành công các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ, tìm kiếm nguồn nước… nhằm đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho mọi người dân, từng bước nâng cao điều kiện sinh hoạt, đời sống dân cư.

Thiên tai sạt lở tại Việt Nam - Vấn đề đáng báo động

14/09/2023

Việt Nam là một trong những quốc gia gánh chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới; bên cạnh những lợi thế về địa hình, khí hậu, thì các hiểm họa từ thiên nhiên vẫn luôn tồn tại, trong đó có hiện tượng sạt lở đang diễn ra với xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

Giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm hướng tới phát triển bền vững

13/09/2023

Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống chủ yếu ở khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hay chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt; xuất phát điểm và trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp, mặt bằng dân trí chưa cao, do đó việc làm của người dân vùng DTTS&MN dễ rơi vào tình trạng bấp bênh, không ổn định...

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành giao thông vận tải

13/09/2023

Để góp phần hạn chế khí thải CO2 và các loại khí thải độc hại khác ra môi trường, ngày 22/7/2022, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí cacbon và khí metan của ngành Giao thông vận tải đã được phê duyệt theo Quyết định số 876/2022/QĐ-TTg

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới

06/09/2023

Xây dựng nông thôn mới (NTM) “chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, là chủ trương lớn của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua Chương trình đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở nhiều địa bàn trên cả nước, đời sống người dân nông thôn được cải thiện rõ nét.

Chuẩn bị năm học mới (2023 - 2024) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

30/08/2023

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến cuối năm học 2022 - 2023, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức theo quy định của Bộ.

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050: Một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

29/08/2023

Tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đã nêu rõ, thời gian tới Việt Nam cần chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế.

Nâng cao chất lượng dân số tại Việt Nam

25/08/2023

Nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư nâng cao chất lượng dân số chính là đầu tư cho tương lai, tạo nguồn lực phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Ngành giáo dục tập trung 12 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

18/08/2023

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo”, toàn ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023-2024.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top