Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

12/07/2023

Dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là một trong mười dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Nhân kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 - Khai thác sức mạnh của thế giới hơn 8 tỉ người

10/07/2023

Theo Báo cáo Triển vọng dân số thế giới năm 2022 của Liên Hợp Quốc công bố tháng 11 năm ngoái, dân số thế giới ước tính đạt 8 tỉ người. Đây là một cột mốc quan trọng, đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra tiềm năng vô hạn nếu phát huy được sức mạnh của thế giới con người.

Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Dự án Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch

08/07/2023

Ngày 28/4/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL Thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Những bước tiến của Việt Nam trong đổi mới sáng tạo

08/07/2023

Đổi mới sáng tạo đang được các nước trên thế giới đánh giá là một trong những chỉ số phát triển quan trọng, là yếu tố định hướng trung tâm phát triển của mỗi quốc gia. Những năm qua, với nhiều nỗ lực trong việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững, Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện các yếu tố thúc đẩy ĐMST hiệu quả, tạo ra những bước tiến quan trọng trong hoạt động này.

Thách thức Giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam

03/07/2023

Với việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia vào năm 2015, Việt Nam là quốc gia tiên phong của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều làm công cụ xác định mục tiêu, theo dõi tình hình nghèo đói và xây dựng chính sách.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

30/06/2023

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa những quan điểm, nội dung và nhiệm vụ chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

29/06/2023

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một vấn đề chưa bao giờ hết nóng trong xã hội hiện nay và luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhà nước phát huy vai trò nhạc trưởng trong phát triển nhà ở xã hội

29/06/2023

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Năm 2022 Chính phủ liên tiếp ban hành các chính sách để tháo gỡ điểm nghẽn về mặt pháp lý, làm bước đệm quan trọng cho thị trường BĐS phân khúc nhà ở xã hội, phát triển ổn định, giúp hiện thực giấc mơ an cư lạc nghiệp cho người thu nhập thấp.

Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

28/06/2023

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã đề ra nội dung về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện chương trình, vai trò và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số dần được nâng lên, các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dần được quan tâm, giải quyết.

Bảo hộ và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0

28/06/2023

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc bảo hộ và quản lý tài sản Sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng vai trò quan trọng đối với từng quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với việc ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, đòi hỏi Nước ta cần có một hệ thống bảo hộ và quản lý tài sản SHTT hiệu quả.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top