BÁO CÁO ĐOÀN CÔNG TÁC THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA (30/11–4/12/2020)

19/03/2021 - 10:34 AM

Báo cáo này là ý kiến cố vấn kỹ thuật do cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp cho các cơ quan chức năng Việt Nam ("Bên nhận HTKT ") theo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Báo cáo này (toàn bộ hoặc một phần) hoặc tóm tắt của báo cáo này có thể được IMF cung cấp cho các Giám đốc Điều hành và cán bộ Quỹ cũng như các cơ quan thuộc Bên nhận HTKT, và cung cấp – theo yêu cầu – cho cán bộ của Ngân hàng Thế giới cũng như các nhà tài trợ phát triển, cung cấp HTKT khác có sự quan tâm chính đáng, trừ khi bên nhận HTKT phản đối cụ thể việc cung cấp thông tin đó (xem Hướng dẫn Hoạt động về Phổ biến Thông tin Hỗ trợ Kỹ thuật tại Operational Guidelines for the Dissemination of Technical Assistance Information). Việc xuất bản, công bố báo cáo này (toàn bộ hoặc một phần) hoặc tóm tắt của báo cáo này cho các đối tượng bên ngoài IMF mà không phải là cơ quan của Bên nhận HTKT, cán bộ của Ngân hàng Thế giới, hay các nhà tài trợ phát triển, cung cấp HTKT khác có sự quan tâm chính đáng như đề cập ở trên phải được sự chấp thuận rõ ràng của Bên nhận HTKT và Vụ Thống kê IMF.

Tải nội dung bản báo cáo tại đây

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top