Vĩnh Phúc: Sản xuất nông nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 phát triển ổn định

30/04/2024 - 04:15 PM
Tháng 4/2024, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ổn định, thời tiết thuận lợi, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng được thực hiện hiệu quả; chăn nuôi lợn thuận lợi hơn khi giá xuất chuồng lợn hơi đang ở mức cao, các sản phẩm chăn nuôi và thủy sản có sự tăng trưởng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Về trồng trọt, sản xuất vụ Xuân năm 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, toàn bộ diện tích vụ xuân đã được gieo trồng đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 37,2 nghìn ha, đạt 99,32% kế hoạch và giảm nhẹ 1,04% (-389,9 ha) so với cùng kỳ.
 
Vĩnh Phúc: Sản xuất nông nghiệp 4 tháng đầu năm ổn định

Về chăn nuôi, công tác kiểm tra và giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, được tăng cường thực hiện, đảm bảo phát hiện và xử lý nhanh, không để dịch bệnh lan rộng. Trong kỳ, chăn nuôi lợn thuận lợi hơn khi giá xuất chuồng lợn hơi đang ở mức cao; ngược chiều, chăn nuôi gia cầm gặp khó khăn do giá bán sản phẩm giảm và ở mức thấp khiến người chăn nuôi thua lỗ.

Nhờ vậy, sản xuất chăn nuôi tháng 4/2024 đạt kết quả tích cực, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 10.273 tấn, tăng 2,08% so với cùng kỳ (trong đó, thịt lợn tăng 2,15%; thịt gia cầm hơi tăng 3,0%); trứng gia cầm đạt 60,3 triệu quả, tăng 4,89%; sữa bò tươi 5.250 tấn, tăng 1,94%. Số lượng đàn gia súc, gia cầm ước tính: Đàn trâu có 15,9 nghìn con, giảm 4,52% so cùng thời điểm năm trước; đàn bò có 89,5 nghìn con, giảm 3,76%; đàn lợn 484,1 nghìn con, tăng 1,69%; đàn gia cầm 11,7 nghìn con, giảm 2,51%. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 2,02%; trứng tăng 5,21%; sữa bò tươi tăng 2,34% so cùng kỳ.

Tháng 4/2024, hoạt động sản xuất lâm nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì với các hoạt động trồng rừng, trồng cây phân tán, bảo vệ, chăm sóc rừng. Ước tính toàn Tỉnh trồng được 163,6 ha rừng trồng mới tập trung, giảm 12,89% và 105,3 nghìn cây lâm nghiệp phân tán, tăng 15,74% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.089,0 m3, tăng 5,20%; sản lượng củi khai thác ước đạt 5.561,0 ste, tăng 3,83% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm: Diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 329,9 ha, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023; số cây trồng phân tán ước đạt 378,8 nghìn cây, giảm 2,77%; sản lượng gỗ khai thác tăng 2,95%; sản lượng củi khai thác tăng 0,27%.

Sản xuất thủy sản trong tháng 4/2024 cũng khá ổn định. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 4/2024 ước đạt gần 2 nghìn tấn, tăng 3,42% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác nội địa ước đạt 114,7 tấn, tăng 1,68% so với tháng cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1,9 nghìn tấn, tăng 3,53%. Số lượng con giống sản xuất trong tháng ước đạt 368 triệu con, tăng 2,22% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt gần 7,9 nghìn tấn, tăng 3,13%. Trong đó: sản lượng khai thác nội địa ước đạt 577,2 tấn, giảm nhẹ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 7,3 nghìn tấn, tăng 3,43%; sản lượng con giống sản xuất ước đạt 1.350 triệu con, tăng 1,88% so với 4 tháng đầu năm 2023./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top