Xử lý số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vài nét về công tác chuẩn bị và những điểm cần lưu ý

13/06/2019 - 09:42 AM
Với mục tiêu là đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) nhằm rút ngắn thời gian so với các cuộc điều tra trước, đồng thời đảm bảo việc thu thập, xử số liệu TĐT được đầy đủ, kịp thời và chính xác, nên từ đầu năm 2017 các trung tâm tin học Thống kê (Tổng cục Thống kê) đã tập trung nghiên cứu công nghệ, xây dựng chương trình trên máy tính bảng và điện thoại thông minh và đã thí điểm thu thập thông tin sử dụng phiếu điện tử cho bài toán điều tra lao động việc làm.
 
Xử lý số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vài nét về công tác chuẩn bị và những điểm cần lưu ý 
Từ kết quả thí điểm về thu thập thông tin trong bài toán điều tra lao động việc làm năm 2017, Quý 1 năm 2018, Tổng cục Thống kê đã triển khai thu thập thông tin bằng phiếu điện tử tại một số tỉnh và đã mang lại kết quả khả quan. Để có quy mô lớn hơn trong việc thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, Tổng cục Thống kê đã quyết định sử dụng phiếu điện tử trong điều tra biến động dân số năm 2018 trên phạm vi cả nước với hơn 5000 điều tra viên áp dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh trong việc thu thập dữ liệu. Thành công trong điều tra biến động dân số đã khẳng định định hướng đúng đắn việc sử dụng thiết bị thông minh trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
Để đảm bảo thành công hơn nữa việc áp dụng công nghệ mới, Tổng cục Thống kê đã thực hiện một số cuộc điều tra thử nghiệm và điều tra tổng duyệt thu thập thông tin trên thiết bị thông minh và điều tra trực tuyến trên trang thu thập thông tin của Tổng điều tra tại một số tỉnh, thành phố vào năm 2017 và năm 2018.
 
Qua các cuộc điều tra và điều tra thử nghiệm cho thấy việc huy động trên 100 nghìn điều tra viên và giám sát viên có thiết bị thông minh sử dụng hệ điều hành Android cho Tổng điều tra là một vấn đề rất khó. Do đó, Trung tâm Tin học thống kê khu vực I đã trình Lãnh đạo Tổng cục cho phép xây dựng bổ sung công cụ thu thập thông tin trên thiết bị iOS nhằm đảm bảo huy động tốt nhất điều tra viên và giám sát viên.
 
Tháng 9 năm 2018, Tổng cục đã triển khai điều tra tổng duyệt với mục tiêu đánh giá, hoàn thiện các quy trình triển khai và các hoạt động của hệ thống xử lý nhằm đảm bảo hệ thống chạy thông suốt khi thực hiện TĐT 2019 đồng thời cũng thử nghiệm thành công chương trình Thu thập thông tin trên thiết bị iOS.
 
Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống thu thập thông tin áp dụng cho khoảng trên 100 nghìn điều tra viên và giám sát viên sử dụng máy tính bảng hoặc thiết bị di động để kiểm tra, giám sát và thu thập thông tin, đồng thời các hộ gia đình đăng ký khai báo trực tuyến có thể truy cập trên trang thu thập thông tin trực tuyến của Tổng điều tra để tự kê khai thông tin, các Trung tâm Tin học thống kê khu vực đã nghiên cứu và đưa ra các công cụ sau:
-   Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra: Trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra là môi trường tương tác và điều hành nghiệp vụ giữa ban chỉ đạo Tổng điều tra với các Cục Thống kê để truyền tải thông tin, trao đổi thông tin Tổng điều tra, giúp các đơn vị tra cứu thông tin và kiểm tra tiến độ rất hữu ích, giúp cho BCĐTW có thể nắm bắt được tổng quan và tiến độ điều tra tại các Cục Thống kê theo thời gian. Đồng thời đây cũng là cổng thông tin kết nối thông suốt tới các công cụ khác của Tổng điều tra như thiết lập mạng lưới điều tra, kiểm tra giám sát, …
 
-   Công cụ thiết lập mạng lưới cho điều tra viên, giám sát viên: công cụ cập nhật phân quyền địa bàn điều tra cho từng người sử dụng.
 
-   Công cụ thiết lập mạng lưới địa bàn điều tra: Thực hiện nhiệm vụ cập nhật sơ đồ nền, danh mục thôn, danh mục địa bàn điều tra và bảng kê hộ gia đình
 
.- Công cụ kiểm tra giám sát quá trình điều tra: Thực hiện việc kiểm tra dữ liệu, đôn đốc và nhắc nhở điều tra viên thực hiện công việc phân công đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng dữ liệu
 
-   Công cụ khai báo thông tin trực tuyến cho các hộ gia đình đăng ký khai báo trực tuyến: Các hộ gia đình sẽ tự cung cấp thông tin qua trang thu thập thông tin trực tuyến của Tổng cục Thống kê (Webform). Truy cập và tự nhập các thông tin của hộ gia đình một cách đầy đủ, chính xác và đúng với kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra khi nhận được tài khoản qua tin Webform SMS.
 
-   Công cụ nhập tin cho điều tra viên trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (thiết bị thông minh): Thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình thông qua phiếu điện tử được cài đặt trên thiết bị thông minh. Khi sử dụng thiết bị thông minh, các thông tin được điều tra viên cập nhật trực tiếp vào thiết bị đồng bộ về máy chủ đặt tại TCTK.
 
Ngoài ra để đảm bảo cho hệ thống thu thập thông tin được thuận lợi, Tổng cục Thống kê đã xây dựng hệ thống tổng đài hỗ trợ miễn phí (18009050) cho người sử dụng và hệ thống nhắn tin tự động những thông tin liên quan đến hộ gia
đình đăng ký nhập tin trực tuyến.
 
Chuẩn bị hệ thống xử lý
 
Để công tác thu thập thông tin được bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và thông suốt trong thời gian Tổng điều tra, các Trung tâm tin học đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống xử lý tại đơn vị mình như mạng máy tính, máy chủ, dung lượng lưu trữ, đường truyền,… đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp xử lý. Tận dụng tối đa những thiết bị còn sử dụng được, đề xuất nâng cấp, thay thế và mua mới các thiết bị, đường truyền cần thiết bổ sung vào hệ thống để nâng cao năng lực hệ thống, đảm bảo an toàn, đầy đủ cho việc xử lý, lưu trữ và backup dữ liệu Tổng điều tra bảo đảm chất lượng và theo đúng kế hoạch của Tổng cục.
 
Chuẩn bị nhân lực hỗ trợ tập huấn và thu thập thông tin
 
Với phương châm xử lý công việc đồng bộ và khẩn trương, các Trung tâm khu vực phối hợp với vụ nghiệp vụ lên kế hoạch và bố trí nhân lực để có thể hỗ trợ các hộ gia đình, điều tra viên và giám sát viên trong suốt thời gian từ khi bắt đầu tập huấn đến khi hoàn thành thu thập thông tin.
 
Song song với đó, công tác chuẩn bị tài liệu để đào tạo, tập huấn cho các cấp được đặc biệt chú trọng. Việc đào tạo được thực hiện theo hình thức lý thuyết kết hợp với thực hành để sau khi đào tạo, người lao động sử dụng tốt máy móc, thiết bị trong các công đoạn được giao.
 
Xử lý dữ liệu Tổng điều tra thành công và đảm bảo chất lượng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, một trong những yếu tố ảnh hưởng chính tới tiến độ và chất lượng dữ liệu đó là:
 
- Thứ nhất: Hệ thống CNTT phải đáp ứng cho trên 100 nghìn điều tra viêngiám sát viên sử dụng thiết bị thông minh trong việc thu thập thông tin và gửi dữ liệu về máy chủ. Đồng thời hệ thống cũng phải bảo đảm được sự vận hành thông suốt trong công tác chỉ đạo, phân tích, kiểm tra, giám sát việc thu thập dữ liệu của Ban chỉ đạo, kiểm tra giám sát các cấp,…
 
- Thứ hai là bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống  CNTT: Để đảm bảo cho hệ thống  chạy thông suốt, ngoài hệ thống hạ tầng CMI tiếp nhận dữ liệu cần phải trang bị hệ thống dự phòng và hệ thống backup dữ liệu. Ngoài ra cần phải chuẩn bị các kịch bản xử lý để có thể khắc phục được các sự cố khi cần.
 
- Thứ ba là máy tính bảng và điện thoại thông minh: Chất lượng dữ liệu và thời gian thu thập dữ liệu phụ thuộc rất nhiều vào việc huy động thiết bị thông minh từ điều tra viên. Do đó, việc an toàn dữ liệu trên các thiết bị thông minh và trên đường truyền gửi dữ liệu về Tổng cục cũng cần phải được nghiên cứu đưa ra Phương án cụ thể để yêu cầu điều tra viên thực hiện.
 
- Thứ tư là chất lượng chương trình nhập tin, kiểm tra, giám sát thông tin: Hệ thống các chương trình nhập tin, kiểm tra, giám sát đóng vai trò rất quan trọng, có tác động lớn đến việc thu thập dữ liệu có đầy đủ, chính xác và kịp thời hay không.
 
- Thứ năm là chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, giám sát viên: Việc tập huấn nghiệp vụ và sử dụng chương trình cho điều tra viên và giám sát viên các cấp đóng vai trò không nhỏ vào thành công của tổng điều tra. Các điều tra viên có đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ về phỏng vấn hộ hay không đều phụ thuộc vào công tác tập huấn; chất lượng dữ liệu thu thập thông tin phụ thuộc không nhỏ vào trình độ tiếp thu các nội dung kiểm tra, giám sát của giám sát viên các cấp khi tham dự tập huấn.
 
- Thứ sáu là tinh thần, trách nhiệm của điều tra viên, giám sát viên: Tiến độ và chất lượng dữ liệu điều tra có đảm bảo hay không phụ thuộc vào trách nhiệm của các lực lượng tham gia điều tra, do vậy việc động viên tinh thần, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ tham gia điều tra là góp phần đảm bảo dữ liệu đầy đủ và nâng cao tính chính xác của dữ liệu.
 
Hi vọng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Ban chỉ đạo tại các địa phương, đặc biệt là với tinh thần và trách nhiệm cao của điều tra viên, giám sát viên cùng sự đồng lòng của toàn thể nhân dân cả nước sẽ góp thêm sức mạnh cho sự thành công trong công tác thu thập và xử lý số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.
  
Nguyễn Hữu Hoàn
Phó giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top