Xuất khẩu 305,5 tỷ USD, Việt Nam giữ vững cán cân thương mại theo hướng xuất siêu

31/05/2024 - 09:12 AM
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 5/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 66,62 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,2%; nhập khẩu tăng 18,2%. Việt Nam tiếp tục duy trì cán cân thương mại hàng hóa theo hướng xuất siêu với trị giá đạt 8,01 tỷ USD.
 
Xuất khẩu 305,5 tỷ USD, Việt Nam giữ vững cán cân thương mại theo hướng xuất siêu 
Xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
  
Cụ thể, về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2024 ước đạt 32,81 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,37 tỷ USD, tăng 2,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,44 tỷ USD, tăng 6,9%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Năm tăng 15,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 13,0%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 17,0%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 156,77 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 43,69 tỷ USD, tăng 20,5%, chiếm 27,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 113,08 tỷ USD, tăng 13,3%, chiếm 72,1%. Có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,0% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,3%).
 
 Xuất khẩu 305,5 tỷ USD, Việt Nam giữ vững cán cân thương mại theo hướng xuất siêu 1 
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

 
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu: Trong 5 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 2,06 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 137,39 tỷ USD, chiếm 87,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 13,82 tỷ USD, chiếm 8,8%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,5 tỷ USD, chiếm 2,2%.
 
 Xuất khẩu 305,5 tỷ USD, Việt Nam giữ vững cán cân thương mại theo hướng xuất siêu 2
Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 5/2024 ước đạt 33,81 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 12,81 tỷ USD, tăng 11,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21,0 tỷ USD, tăng 13,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Năm tăng 29,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 38,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 25,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 148,76 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 54,95 tỷ USD, tăng 24,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 93,81 tỷ USD, tăng 14,9%. Có 27 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 84,5% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 47,0%).
 
 Xuất khẩu 305,5 tỷ USD, Việt Nam giữ vững cán cân thương mại theo hướng xuất siêu 3
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 139,89 tỷ USD, chiếm 94%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,7%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,3%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 8,87 tỷ USD, chiếm 6%.
 
Xuất khẩu 305,5 tỷ USD, Việt Nam giữ vững cán cân thương mại theo hướng xuất siêu 4
Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về thị trường xuất, nhập, trong 5 tháng đầu năm 202, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 44,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,9 tỷ USD. Trong đó, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 38,1 tỷ USD tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 18,4%; xuất siêu sang Nhật Bản 290 triệu USD, giảm 61,8%; nhập siêu từ Trung Quốc 32,3 tỷ USD, tăng 55,9%; nhập siêu từ Hàn Quốc 11,1 tỷ USD, tăng 1,3%; nhập siêu từ ASEAN 4,2 tỷ USD, tăng 39,1%.
 
Xuất khẩu 305,5 tỷ USD, Việt Nam giữ vững cán cân thương mại theo hướng xuất siêu 5
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 5 tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Mặc dù trong tháng 5/2024, ước tính Việt Nam nhập siêu 1,0 tỷ USD nhưng tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam vẫn duy trì tiếp nối đà xuất siêu với trị giá ước tính đạt 8,01 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,27 tỷ USD./.
 
Thu Hiền


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top