Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

07/01/2022 - 02:05 PM

Sáng ngày 07/01/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết quá trình triển khai Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh và trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra. Tham dự Hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bắc Giang; Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực (Thủ trưởng cơ quan Chi cục Thống kê) BCĐ TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện, thành phố; Đại diện các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; Báo Bắc Giang, Truyền hình Bắc Giang tới đưa tin về Hội nghị.

Đồng chí Phan Thế Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Giang (gọi tắt Ban chỉ đạo) đã triển khai các nội dung công việc theo đúng các phương án và đảm bảo tiến độ, chất lượng tốt, kết quả bàn giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

Đồng chí Phan Thế Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, là cuộc điều tra có quy mô lớn, các chỉ tiêu thu thập phức tạp, nhạy cảm. Đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khó tiếp cận. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập đã tạo cho điều tra viên thiếu chủ động (đơn vị tự khai wedfom).

Với kinh phí chi cho cuộc Tổng điều tra còn hạn chế, song được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đơn vị kinh tế và cơ sở hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra ở tất cả các khâu công việc từ giai đoạn chuẩn bị điều tra như thành lập BCĐ các cấp, tiến hành rà soát, lập bảng kê, tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, quản trị viên, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trong giai đoạn điều tra thu thập thông tin, công tác thu thập thông tin, giám sát, nghiệm thu, làm sạch v/v…  đều được BCĐ tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo chặt chẽ bám sát kế hoạch của BCĐ TW.

Kết thúc Tổng điều tra, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành đúng kế hoạch. Được BCĐ TW nghiệm thu đánh giá là một trong những tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đạt loại giỏi. Từ những kết quả đạt được nêu trên, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra hành chính tỉnh Bắc Giang rút ra một số bài học chủ yếu sau:

  

Toàn cảnh Hội nghị

 
Thứ nhất: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để BCĐ các cấp và Điều tra viên, quản trị viên, giám sát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra.

Thứ hai: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định trong Tổng điều tra.

Thứ ba: Được sự quan tâm, giúp đỡ của BCĐ Tổng điều tra Trung ương thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ địa phương về nghiệp vụ giúp Tỉnh hoàn thành tốt Kế hoạch Tổng điều tra.

Thứ tư: Các cơ quan Thông tin, tuyên truyền của tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền giúp cho các cơ sở kinnh tế, đơn vị hành chính, sự nghiệp và mọi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Điều tra viên trong việc khai và cung cấp thông tin, góp phần rất lớn tới thành công của cuộc Tổng điều tra.

Thứ năm: Sự nỗ lực phấn đấu của BCĐ các cấp từ tỉnh đến xã và với tinh thần nhiệt tình tận tuỵ làm việc của điều tra viên, giám sát viên, quản trị viên cùng với sự cộng tác, đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên cuộc Tổng điều tra đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị cũng công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và trao bằng khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra hành chính sự nghiệp năm 2021.

                                                                                                                 P.V

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top