NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Vai trò của thống kê đa biến trong tìm giải pháp thúc đẩy cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20/05/2020 46 lượt xem

Kêu gọi tình yêu nước của dân chúng để thúc đẩy việc tiêu thụ hàng nội là một chiến lược được các nhà marketing và nhà làm chính sách được nhiều quốc gia vận dụng.

Khắc phục chênh lệch số liệu dân số giữa các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới do bộ, ngành hướng dẫn

17/04/2020 208 lượt xem

Qua 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh có nhiều thay đổi đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, nhất là chênh lệch số liệu dân số.

Kiểm định sự hội tụ thu nhập giữa các tỉnh thành ở Việt Nam bằng hồi quy không gian

18/03/2020 235 lượt xem

Kết quả kiểm định cho thấy, có bằng chứng thống kê mạnh về sự tồn tại của hội tụ tuyệt đối và hội tụ có điều kiện của tính hiệu quả kinh tế của địa phương.

Tác động của tiến bộ công nghệ vào tăng năng suất lao động của Việt Nam

17/03/2020 275 lượt xem

Tăng năng suất lao động (NSLĐ) là phương tiện để tạo ra của cải cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, là mục tiêu hướng tới của các quốc gia.

Phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tuyến cơ sở

20/01/2020 1.240 lượt xem

Cải cách hành chính công ở Việt Nam được tiến hành từ hơn 15 năm qua và đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy, ở các tuyến cơ sở vẫn còn những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Lắng nghe dư luận hướng tiếp cận từ Big data

03/01/2020 265 lượt xem

Lắng nghe dư luận là tiền đề quan trọng để có những quyết định đúng đắn nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân và khách hàng, cần thiết cho hoạch định chính sách ở các cấp quản lý khác nhau.

Đo lường sự hài lòng với cuộc sống

30/12/2019 631 lượt xem

Đo lường hạnh phúc chủ quan, cụ thể là sự hài lòng với cuộc sống đang là chủ đề được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá về chất lượng cuộc sống, sự hạnh phúc...

Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở việt nam giai đoạn 2002-2018

12/12/2019 2.767 lượt xem

Trong giai đoạn 2002-2018, nền kinh tế Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên cùng việc được hưởng nhiều dịch vụ với chất lượng ngày càng cao.

Xu hướng trao đổi thông tin của thống kê hiện đại

07/10/2019 307 lượt xem

SDMX - Statistical Data and Metadata Exchange - Chuẩn trao đổi dữ liệu và dữ liệu đặc tả thống kê, là một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của các đối tượng nhằm trao đổi dữ liệu và dữ liệu đặc tả thống kê.

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ và dịch vụ vận tải ở một số nước

23/09/2019 162 lượt xem

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (SPPI) ở Việt Nam là chỉ tiêu thống kê quốc gia1 phục vụ phân tích ảnh hưởng của giá sản xuất dịch vụ vào sản xuất, tiêu dùng trong nước; phục vụ việc tính toán một số chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh và đáp ứng yêu cầu thông tin về giá và SPPI của các đối tượng dùng tin khác. Trong xu hướng hội nhập thống kê quốc tế, phương pháp luận các chỉ tiêu thống kê nói chung và SPPI nói riêng luôn được cập nhật và hoàn thiện để đảm bảo tính so sánh quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Kinh nghiệm của các nước trong việc biên soạn SPPI là tham khảo quan trọng để Việt Nam nghiên cứu, áp dụng trong công tác biên soạn SPPI của Việt Nam.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top