Mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ công tác của ngành Thống kê năm 2022

Diễn biến của dịch Covid-19 với biến chủng mới Omicron tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, toàn Ngành Thống kê không ngừng phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác với chủ đề “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top