Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia - Bảo đảm tính khả thi và so sánh quốc tế

Ngày 18/12/1979, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với Phụ nữ (Công ước CEDAW) và có hiệu lực từ ngày 03/9/1981. Tính đến nay, đã có 185 quốc gia trên thế giới phê chuẩn hoặc ký kết Công ước, chiếm hơn 90% thành viên Liên hợp quốc. Công ước chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 19/3/1982. Sự ra đời của Công ước CEDAW xuất phát từ nhận thức quan trọng của cộng đồng quốc tế về quyền con người, bình đẳng giới trở thành thước đo giá trị phẩm giá và quyền cơ bản của con người trong xã hội.

Thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chú trọng phối hợp với ngành thống kê nâng cao hiệu quả công tác

Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nông nghiệp nước ta đã đạt nhiều thành tựu lớn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước: Sản xuất nông nghiệp đã từng bước đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo… đã được triển khai sâu rộng, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được tăng cường, nhất là thuỷ lợi, giao thông nông thôn. Đạt được những kết quả quan trọng trên có sự đóng góp không nhỏ của công tác thống kê nông nghiệp.

Liên kết website
Tổng cục
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top