Kết quả khảo sát về chỉ số công khai ngân sách 2019

Theo xếp hạng khảo sát về minh bạch ngân sách năm 2019, Việt Nam được đánh giá đã có nhiều nỗ lực và bước tiến đáng ghi nhận về mức độ công khai, minh bạch ngân sách. So với các kỳ đánh giá trước đó, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng 14 bậc so với năm 2017, xếp hạng thứ 77/117 nước.

Quy mô dân số Việt Nam những phát hiện chính

Kết quả Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 (TĐT) do Tổng Cục Thống kê thực hiện cho thấy, dân số Việt Nam đã đạt mốc trên 96 triệu người. Tốc độ tăng dân số giai đoạn 2009-2019 thấp hơn so với giai đoạn 1999-2009 giúp Việt Nam giảm thứ bậc về quy mô dân số trên bản đồ dân số thế giới.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top