Vốn tín dụng cho công tác xóa đói giảm nghèo

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện cùng các dòng vốn đầu tư của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm...

Liên kết website
Tổng cục
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top