Bức tranh kinh tế - xã hội Quảng Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng phát triển

Nhờ triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Quảng Nam đã đạt được những kết quả quan trọng và cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là việc phát triển kinh tế nhanh đã tạo động lực thúc đẩy cải thiện các vấn đề xã hội, môi trường ngày càng bền vững.

Huyện Điện Biên: Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh để hội nhập và phát triển

Những năm qua, huyện Điện Biên được xác định là địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Huyện hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trên cả 3 lĩnh vực: Công nghiệp - Nông nghiệp - Thương mại dịch vụ, du lịch. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc…

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top