Những nét khởi sắc trong bức tranh nông thôn, nông nghiệp Hải Dương

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn tỉnh Hải Dương được quan tâm, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành, đã phát huy hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nông dân.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top