Liên hệ

Con số & Sự kiện
Tạp chí của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ISSN 0866 - 7322. 
Tạp chí in phát hành 2 kỳ/tháng. Năm thứ 58
Tòa soạn: 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3734.4920 - 3734.4970 - 3734.4971 / Fax: 84-24-3734.4969
Email: consosukien@gso.gov.vn
Gửi thông tin liên hệ đến Tạp chí
Bản đồ googlemap
Top