TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Nông thôn, nông nghiệp Hải Phòng: Sau 10 năm đổi mới

“Nông thôn Hải Phòng phải là "miền quê đáng sống” - Đó là yêu cầu mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Thủ tướng Chính phủ) đặt ra khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của Hải Phòng ngày 15/10/2019.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Hệ thống thống kê quốc gia trong cuộc cách mạng dữ liệu

“Cách mạng dữ liệu” giúp cung cấp dữ liệu phù hợp, kịp thời, có tính khả dụng cao làm bằng chứng cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách tốt hơn vì mục tiêu phát triển bền vững. Đây là một trong những mục tiêu, hành động cấp thiết của các quốc gia đang trên đường hội nhập và phát triển.

QUỐC TẾ
Hoạt động M&A toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ

Bất chấp các tác động của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế của nhiều quốc gia, từ nửa cuối năm 2020 đến nay thị trường M&A thế giới đang có đà phục hồi mạnh mẽ với nhiều thương vụ đình đám.

Top