Video
Xuất siêu gần 17 tỷ USD - Chương trình Vấn đề hôm nay VTV1

Một điểm ấn tượng trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng qua là con số xuất siêu kỷ lục 16,99 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu nhiều hơn, lợi ích không nhỏ trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế....

HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Công đoàn cơ quan TCTK tích cực ủng hộ công chức, người lao động ngành Thống kê bị thiệt hại do lũ lụt

Trong thời gian vừa qua, mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Công nghiệp Giấy Việt Nam – Triển vọng và Thách thức

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp giấy có sự đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế, âm thầm đồng hành phụ trợ cho nhiều ngành sản xuất như: Sản xuất bao bì, dùng trong bao gói sản phẩm...

QUỐC TẾ
Đại dịch Covid-19 với những xu hướng công nghệ chi phối kinh tế thế giới

Dự kiến trong tương lai, những xu hướng kinh doanh liên quan tới công nghệ mới sẽ định hình lại cách thức kinh doanh và đóng vai trò quan trọng giúp các doanh nghiệp mở rộng hoạt động hậu Covid-19.

Top