HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Hội thảo Báo cáo kết quả tính thử nghiệm chỉ số giá tiêu dùng từ nguồn Big data

Chiều ngày 12/11/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả tính thử nghiệm chỉ số giá tiêu dùng từ nguồn Big data. Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn

Trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng, nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi chiến lược phát triển, hướng đến một nền kinh tế sạch, tuần hoàn.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Thống kê khu vực kinh tế phi chính thức - Khuyến nghị Quốc tế và đề xuất áp dụng ở Việt Nam

Cũng tương tự như nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển như nước ta, các cõ sở kinh tế thuộc khu vực kinh tế phi chính thức (KTPCT) đang tồn tại và hoạt động ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, thực trạng về khu vực KTPCT ở nước ta chưa được xem xét và đánh giá một cách chính thức trên phương diện chính sách cũng như đo lường bằng các con số thống kê về quy mô, mức độ của khu vực KTPCT.

QUỐC TẾ
Quản lý đô thị hiệu quả: Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Quản lý đô thị luôn là vấn đề nan giải khi dân số đô thị ngày một gia tăng tại các nước đang phát triển. Theo ước tính của Liên hợp quốc (LHQ), dân số thế giới dự kiến sẽ đạt khoảng 8,1 tỷ người năm 2025 và 9,6 tỷ người năm 2050.

Top