HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Hội nghị tập huấn điều tra khảo sát mức sống năm 2021

Sáng ngày 10/5/2021, tại Hà Nội,Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra khảo sát mức sống năm 2021 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu Cục Thống kê các tỉnh, thành phố.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Huyện Tủa Chùa: Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Tủa Chùa là một trong số các huyện nghèo vùng cao của tỉnh Điện Biên theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao (chiếm trên 95%); cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Song, phát huy tối đa các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự cố gắng, nỗ lực của người dân. Trong giai đoạn 2016-2020 kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển khá, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên…

Top