HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Hội nghị công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 16/8/2022, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm ông Cao Đăng Viên, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Thống kê tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Trong thời gian tới đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam theo kịp sự phát triển của khoa học - công nghệ, sự thay đổi trong nhu cầu thị trường và có tầm nhìn mới về sự phát triển và hội nhập với quốc tế.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Viện Quy hoạch xây dựng Nam Định: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam Định, xuyên suốt quá trình hoạt động, tập thể cán bộ, kiến trúc sư, kỹ sư của Viện đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác quy hoạch xây dựng, góp phần tạo dựng bộ mặt, kiến trúc đô thị Nam Định ngày một hiện đại và có bản sắc.

Top