KINH TẾ - XÃ HỘI
Tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động việc làm trong các ngành và tại tất cả các tỉnh, thành phố.

QUỐC TẾ
Nông nghiệp Australia thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu

Thời gian qua, những đợt hạn hán kéo dài tồi tệ, những cơn lũ lụt càn quét các vùng trồng trọt và các trận cháy rừng tàn khốc đã khiến ngành nông nghiệp Australia bị tổn thương nghiêm trọng.

Top