KINH TẾ - XÃ HỘI
Tranh chấp thương mại quốc tế: Cần sự chủ động của doanh nghiệp

Việt Nam đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác thương mại quốc tế với nhiều quốc gia trên thế giới thông qua thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, khu vực và không ngừng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước giải quyết các tranh chấp thương mại.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Lạng Sơn: Tập trung nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Lạng Sơn đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), qua đó đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số; giảm chênh lệch về khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và các vùng trong tỉnh.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tuyến cơ sở

Cải cách hành chính công ở Việt Nam được tiến hành từ hơn 15 năm qua và đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy, ở các tuyến cơ sở vẫn còn những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

QUỐC TẾ
Kinh tế Trung Quốc đối mặt với sức ép giảm tốc

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện đang rơi vào suy thoái với mức tăng trưởng yếu nhất trong gần 30 năm qua, do nhu cầu trong nước suy yếu và những ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Top