Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

27/04/2024 - 08:19 AM
Xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm công tác chuyển đổi số, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số…
 
Theo Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, đến nay, 21 bộ, ngành và 62 địa phương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; 14 bộ, ngành và 52 địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và 4 doanh nghiệp; đồng bộ thành công trên 268 triệu thông tin người dân; tiếp nhận hơn 1,5 tỷ yêu cầu xác thực thông tin... Cũng tính đến thời điểm hiện tại, có 80,2% hộ gia đình sử dụng cáp quang internet băng rộng; 100% xã kết nối internet cáp quang; di động băng rộng 4G được phủ sóng tới 99,8% dân số với chất lượng ổn định; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh, với 80,44% thủ tục hành chính đủ điều kiện toàn trình được cung cấp trực tuyến.
 
Đáng chú ý, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP các năm từ 2020-2023 lần lượt là 12,66%, 12,88% 12,63% và 12,33%. Trung bình tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GDP các năm 2020-2023 đạt khoảng 12,62% và năm 2023 là 12,33%, trong đó ngành kinh tế số lõi đóng góp 7,42% (chiếm 60,19%), số hóa các ngành khác đóng góp 4,91% (chiếm 39,81%). 
 
Số liệu Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho thấy, trong quý I/2024, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần 36,3 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ; xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt 31 tỷ USD, tăng 17%.
 
Bên cạnh những kết quả trên cũng còn các hạn chế, tồn tại như: Sự quan tâm của các cấp, ngành về chuyển đổi số và công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có lúc, có nơi còn hạn chế; còn 390/1.086 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa; công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao; hạ tầng số chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, chưa có đột phá...
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, xuất hiện trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, ở các cấp, ngành, lĩnh vực, tác động và mang lại lợi ích cho toàn xã hội, nhất là cho người dân, doanh nghiệp.
 
Tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số diễn ra ngày 24/4/2024, Thủ tướng Chính phủ quán triệt 4 quan điểm phát triển kinh tế số. Đó là, việc chuyển đổi số phải quán triệt, bám sát và hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thúc đẩy chuyển số quốc gia nói chung, phát triển kinh tế số nói riêng thực chất, hiệu quả; phát triển kinh tế số là đòi hỏi, yêu cầu bắt buộc trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam phù hợp xu thế phát triển hiện nay; phát triển kinh tế số là một quá trình liên tục, bền bỉ, không ngừng nghỉ, không có điểm dừng; phát triển kinh tế số một cách tổng thể, toàn diện, ưu tiên chất lượng hơn số lượng; kết hợp đồng bộ, hiệu quả phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, dữ liệu số, kỹ năng số, thể chế số và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.
 
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt triển khai chuyển đổi số quốc gia
trên tinh thần 3 tăng cường, 5 đẩy mạnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, trên tinh thần “3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh”.
 
Trong đó, phải tăng cường nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong các cấp, ngành, người dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu; tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực; tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số.
 
Cùng với đó, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số, phát triển dịch vụ số, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa.
 
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc tăng ít nhất 5 bậc và chỉ số an toàn an ninh mạng thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu.
 
Thủ tướng yêu cầu từng Bộ ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Hoàn thiện Chiến lược Phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030; trình ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong Đề án 06; tổ chức các Phiên họp chuyên đề số hóa các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12-2024; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại theo Quyết định 06/QĐ-TTg, Quyết định 422/QĐ-TTg và 20 dịch vụ công ưu tiên theo Quyết định số 206/QĐ-TTg; kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (Hệ thống EMC); tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin.
 
Tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế số của nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.
 
P.V
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top