Giới thiệu

Quy trình phản biện của Tạp chí Con số và Sự kiện

Tạp chí Con số và Sự kiện áp dụng hình thức phản biện kín theo chuẩn mực tạp chí khoa học quốc tế. Quy trình phản biện Tạp chí Con số và Sự kiện gồm 3 giai đoạn chính: Giai đoạn 1 - Sơ loại; Giai đoạn 2 - Phản biện kín; Giai đoạn 3 - Duyệt đăng bài.

Xem thêm
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top